Selasa, 3 Oktober 2023
Sastra & Humor
Fiksi
Dongéng PasosoréNu Hayang Dilebok MaungCeriaSabtu, 27 Mei 2023”BUDAK beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na bal&...Dongéng PasosoréBasa Mang Aja RagragCeriaKamis, 25 Mei 2023MAKSAKEUN mudik téh lain hayang-hayang teuing pamér. Lain pédah hayang ningalikeun motor anyar. Daék medu lain kitu. Ngan ...Dongéng PasosoréNu Niat HijrahCeriaSenin, 22 Mei 2023GEUS diniatan, manéhna rék hijrah. Rék pindah pileumpangan. Ngagedig. muru masjid kota. Sumanget hijrah dina haténa, beuki...Dongéng PasosoréLalakon MudikCeriaSabtu, 20 Mei 2023KENALAN jeung manéhna téh waktu motor kuring nubruk bémpér mobilna. "Ati-ati atuh, Kang!" ceuk manéhna. ...FikminKilometer 97CeriaSabtu, 20 Mei 2023SAREUPNA. Kilométer 90. Tol Padaleunyi, arah Jakarta. Mobil ngadius tarik lebah pudunan. “Bau hanyir, Kang!” Ngalieuk ka kén...Dongéng PasosoréPapatah Apa Kakara KarasaCeriaRabu, 17 Mei 2023KISUTA.com - "Pamajikan téh beubeulahan jiwa. Tempat majik dina enggoning ngawelah kahirupan,” saur Apa harita basa kabagéan n...FikminNganyam BagjaCeriaRabu, 17 Mei 2023WANCI carangcang tihang. Gesat-gesut dangdan. Sahinasna. Ceg sisir. Sewuk buuk panjang ngarumbay disisiran. Kuriwek dibeungkeut. Lédak-lé...Dongéng PasosoréTangkal Jagong Mang JumadCeriaSabtu, 13 Mei 2023"URANG mah hayang nyobaan jiga batur, Mèd," ceuk Santa bari ngasur-ngasur suluh kana durukan."Naon kitu?" Kèmèd n...FikminKembang CeurikCeriaSabtu, 13 Mei 2023NAIH. Ngécagkeun kujur-tumpurna sisi jalan, luhureun jukut mireumis hujan. Subuh harita, manéhna yakin hamo aya nu miroséa. Salia...Dongéng PasosoréAki JenatCeriaSenin, 8 Mei 2023JUMAAH kasorénakeun, 33 taun kalarung…Langit mimiti ngalayung. Aki Jenat can kénéh nyoréndang koja. Teu katang&eacu...FikminDina Lawang SawargaCeriaSenin, 8 Mei 2023GAPURA nu ka-dalapan. Pangluhurna. Manéhna nangtung nyanghareup kana cukang nu ngembat manjang. Teu eureun mancokeun paneuteup ka unggal nu r&e...Dongéng PasosoréNgajual SumurCeriaSabtu, 6 Mei 2023NASRUDDIN jeneng hakim di Karajaan Pérsia. Teu salah raja Persia milih Nasruddin jadi hakim teh. Nasruddin kaceluk hakim anu adil jeung wijaksa...FikminMuru ka GustiCeriaSabtu, 6 Mei 2023SORA adan magrib ngalanglaung, melas-melis. Bet kakaraeun nyeuit kana ati. Rumasa geus heubeul jauh ti masigit. Teu ari balas asruk-asrukan dina rembe...Dongéng PasosoréParawan DeuiCeriaJumat, 5 Mei 2023"NINI, duriat Aki ka Nini moal laas-laas nepi ka rup ku padung gé. Saprak Nini remen nginum jajamu 'Sari Rapet' unggal isuk, Nini b...Dongéng PasosoréSi Andoy KaborosotanCeriaKamis, 4 Mei 2023BAHEULA, jaman keur budak, mun balik ulin peuting téh sok ngadon saré di masjid. Uing jeung opat babaturan nu sok remen saré di m...FikminKalangkangCeriaKamis, 4 Mei 2023BRAY. Panto kamar dibuka. Dipapag imut maneuh manéhna. Nu lawas teu walakaya. Ngabayakyak luhur ranjang. Sepa. Tapi kalangkang bugang guyang ge...Dongéng PasosoréKetan Teu DikalapaanCeriaRabu, 3 Mei 2023NGAWAWAAS mangsa nu lawas. Méh kabéh ngébréhan, ngantay na sawangan. Aya pangalaman nu moal leungit tina ingetan. Unggal i...FikminMudikCeriaRabu, 3 Mei 2023KATAJIEUN pisan sigana ku artikel dina koran poé harita. Nepi ka aya gerentesna hayang mudik sacara rohani. Nu kapikir pangheulana rék d...Dongéng PasosoréWewengkon TolCeriaSenin, 1 Mei 2023KISUTA.com - Ngahaja balik ka Bandung téh kana Élf. Najan sok pasesedek gé, resep wé, panumpang sok alakrab kawas kulawarg...Dongéng PasosoréJawara PakidulanCeriaMinggu, 30 April 2023“TANGGOAN aing ku dia Gentong!” handaruan ti kajauhna. Ukur sababaraha gorobas, lir ajag buringas leupas, rembetna leuweung Lebak Seureuh ...