Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
Dongeng PasosoreKampung RandaCeriaJumat, 10 April 2020Kocèak Nyi Ita ngajerit, huluna dibabuk halu ku indungna. "Ari sia teu nurut waè ka aing tèh. Mun sia hayang ngajedog di kamp...FikminHanjuangCeriaKamis, 9 April 2020DITUNDUNG kapeurih. Rénghap-ranjug hégakna satengahing seuseukeut eurih. Iket jeung pangsi leuseuhna geus lences. Teu kalis menerkeun g&...Dongeng PasosoreCénangCeriaKamis, 9 April 2020BARI nyabunan piring, Nyi Kénoh nyarita humandeuar: “Sarusah...baringung.....salaki engké datang...” Nyi Ursih nu bareng k...FikminNu Rék Ka SawargaCeriaRabu, 8 April 2020PEUTING ngareuy ka janari, antaré. Hawa, metakeun rosana ku tiis nu nyelecep. Mocélan haté, nu gudawang. Manéhna ngungkug,...Dongeng PasosoreBagongCeriaRabu, 8 April 2020TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut m...FikminPantoCeriaSelasa, 7 April 2020PANTO. Antukna mah disanghareupan. Nganti uluk jeung kulutrak. Atawa salambar iber nu ngadon nyelap. Meulahkeun awak. Écag. Ti panto ka panto. ...Dongeng PasosoreNgondang RajapatiCeriaSelasa, 7 April 2020"MODAR siah..!" gorowok Cia Kéng Hong, pedangna ngarah beuheung musuh. Arjuna teu ngagiwar, panarajang dipapag Pasopati. Lima poé...FikminBoéhCeriaSenin, 6 April 2020GEBRUG! Sora nu ngagubra luhureun lalangit. Angger lebah dinya. Pamajikan jeung barudak geus bariasa ngadéngéna. Teu ngarasa keueung deu...Dongeng PasosoreNgarah PatiCeriaSenin, 6 April 2020PABUBURIT. Halimun tituturubun. Lebah wahangan Cisamuni, hiji rakit keur nyisi. Jleng. Saurang jajaka, luncat. Hanjat ka darat. Dituturkeun ajag nu tu...FikminSuminarCeriaSenin, 6 April 2020DIKALANG purnama. Dina sasamar damar. Suminar. Sapasang liliuh soca. Lalancip réma. Gelung Sripanggung ngaliwung aamis cau. Katut kabaya ngalam...Dongeng PasosoreMangsa Datang BulanCeriaMinggu, 5 April 2020SABAN bulan tanggal hiji teu weléh diarep-arep ku nu di imah. Batur sakantor tinglaliud hareupeun bendahara. Paheula-heula nanda tangan. Aya nu...Dongeng PasosoreTangkal Jagong Mang JumadCeriaSabtu, 4 April 2020"URANG mah hayang nyobaan jiga batur, Mèd," ceuk Santa bari ngasur-ngasur suluh kana durukan. "Naon kitu?" Kèmèd...FikminNu Néangan JalanCeriaJumat, 3 April 2020"HAYANG hanjat, ngopépang nyiar cukang geusan muntang. Suwung. Koléab deui, ngangkleung dina umpalan kabingung." Klik. Bray. Jad...Dongeng PasosoreCuruk Tukang MeriCeriaJumat, 3 April 2020PABEUBEURANG. Dak dumadakan langit angkeub disusul pating gelegerna sora gelap jeung burinyanyna kingkilaban matak pikahariwangeun. Paralak-paralak ca...FikminNyi RonggéngCeriaKamis, 2 April 2020NGAHAJA motong jalan satapak sangkan téréh nepi ka lembur. Poé Ngagayuh ka tengah peuting. Langit ngungun. Bulan siga nalangsa. L...Dongeng PasosoreBeuritCeriaKamis, 2 April 2020MIMITINA mah Mas Tato. Baheula, basa anjeunna mulih moro ti Ghana, ngadon nyandak beurit sajodo. Marontok naker. Ngadarungkuk sagedé méj...FikminKareueusCeriaRabu, 1 April 2020NIKREUH. Kareueus disangkéh pageuh. Leuseuh. Sapanjang torotoar. Aya jerit tina peujit nu peurih. Ras, piwejang nu jadi akina. "Kahad&eacut...Dongeng PasosoreSasakala LélésCeriaRabu, 1 April 2020WAKTU tentara Siliwangi balik hijrah ti Yogya, luyu jeung intruksi panglima divisi sakabéh pasukan kudu ngeusian deui kantong2 gerilya asalna. ...Dongeng PasosoreNu DeudeuieunCeriaSelasa, 31 Maret 2020BIASANA ogé tara kudu maké dupang-doping sagala. Da masih jagjag belejag. Tapi dumadakan kurang pit. Meureun balas ku capé gaw&ea...FikminTaman SawargaCeriaSenin, 30 Maret 2020AYA ku éndah kembang tablo, kitu gerentesna. Tablo keur meumeujeuhna laligar, kayas marakbak dina balong tukangeun imah. Ceuk pikirna, nya ieu ...