Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
Dongeng PasosoreNgulayabanCeriaSenin, 30 Maret 2020NYAH beunta. Karasa sagala robah. Gigisik. Reuwas. Naha kulit maruragan? Karasa lalinu. Tulang tarang diadu jeung tulang-tulang ramo. Nyobaan nguliat....Dongeng PasosoreGoyang MautCeriaMinggu, 29 Maret 2020BUJUR démplon, pikabitaeun nu nénjo. Imut jeung dilakna matak ngendagkeun jajantung para jajaka nu keur sumedeng begér. Ditilik t...FikminRanjangCeriaMinggu, 29 Maret 2020PEUTING terus ngahégak ka puseurna. Manéhna. Angger diuk ‘na biwir ranjang. Ranjang nu can robah rurub kulambuna. Ranjang nu can k...Dongeng PasosoreNu Tarung Handapeun LayungCeriaJumat, 27 Maret 2020DUA kalangkang lawung. Padungdung handapeun layung. Mesat pedang séwang-séwang. Belesat silih tarajang. Gorowook! Hiuk, trang! Trang! Ga...FikminCumponCeriaKamis, 26 Maret 2020PEUNTASEUN setasion. Dua iteuk pakotrék. Otél. Teuteupna nu linduk liuh ngan wasa dibales ku gerentes, ”Ahirna nungtung dina lawun...Dongéng PasosoréSasakala KadungoraCeriaRabu, 25 Maret 2020HIJI sepuh tokoh masyarakat di wilayah Leles namina Mbah Wangsa. Gaduh istri dua. Dina hiji dinten, anjeunna kedah kilir ka nu anom. Kaleresan anjeunn...Dongéng PasosoréDulkonangCeriaSelasa, 24 Maret 2020SAHA nu bireuk ka Dulkonang? Tato saawak-awak, bedas lir sapi bali. Kuciah héngkér, bangsa préman épés mé&ea...FikminJentréngCeriaSenin, 23 Maret 2020MANEUH sukuna ngararampa jalan. Ngimpleng-ngimpleng perenah pangsilaan. Sanggeus yakin angin baris nungtun léokna lalakon. Gék handapeun...Dongéng PasosoréMadrajiCeriaSenin, 23 Maret 2020SAHA nu teu bangreung, nénjo Madraji ngajingjing bedog? Sapangeusi lembur apal inya kana adatna, harung gampung tur barangasan. Lila jadi pange...FikminGupay KelarCeriaMinggu, 22 Maret 2020MANÉHNA. Si Leungiteun. Hambur waktu ku cindekul. Dipapayung méga geuneuk. Harieum. Areuy-areuyan pajurawet, ngareuy tina sirahna. Ngaru...Dongéng PasosoréNasib Si GeulisCeriaMinggu, 22 Maret 2020PAMEUNTEU geulis tanding widadari. Awak lempay kawas modél. Raksukan teu weléh modis. Anggun. Wanoja impian para jajaka jeung duda. Anu ...FikminAphroditeCeriaSabtu, 21 Maret 2020MANGSA ngarambat, mangsa laju ngaliwat. Kuring keur inget ka harita. Basa halodo elat ngurunyungna. Medar deui lalakon lawas. Mireng galindengna, "...Dongéng PasosoréDi Hiji TamanCeriaSabtu, 21 Maret 2020NIAT rék malem mingguan jeung manéhna. Geus paheut, panggih di hiji taman, rék pada-pada maké kaos bulao. Ari gék d...FikminLautzeCeriaJumat, 20 Maret 2020MANGPRÉT, sakalumpat-lampét. Nu ngudag beuki deukeut. Reg, hareupeun wangunan. Nyalingker. Ngahékok, deukeut sumur. Jekuk! Bangki...Dongeng PasosoreNu Niat HijrahCeriaJumat, 20 Maret 2020GEUS diniatan, manéhna rék hijrah. Rék pindah pileumpangan. Ngagedig. muru masjid kota. Sumanget hijrah dina haténa, beuki...Dongeng PasosoreNgarah PatiCeriaKamis, 19 Maret 2020PABUBURIT. Halimun tituturubun. Lebah wahangan Cisamuni, hiji rakit keur nyisi. Jleng. Saurang jajaka, luncat. Hanjat ka darat. Dituturkeun ajag nu tu...FikminBulan nu NaningCeriaRabu, 18 Maret 2020BASA ka Bandung, Naning nyempetkeun meuli bulan, sarébueun. Isukna, dibikeun ka Si Aa. Embungeun. Dibikeun ka Si Akang. Embungeun. Ka lalaki s&...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaRabu, 18 Maret 2020KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk ...Dongeng PasosoreBaluwengCeriaSelasa, 17 Maret 2020BERETEK ngagolér. Ngahening. Neuteup palupuh nu dihias ramat lancah. Pipikiran kumalayang. Lulumpatan teu daék leumpang. Panon museur ka...FikminLayon-layonCeriaMinggu, 15 Maret 2020KOROSAK! Gebeg! Jajantung ratug. Lalaunan nguniang. Panon ngulincer, niténan kaayaan. Simpé. Ukur aya hiur angin. Leuleuy, ngendagkeun d...