Selasa, 3 Oktober 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminJentréngCeriaSenin, 23 Maret 2020MANEUH sukuna ngararampa jalan. Ngimpleng-ngimpleng perenah pangsilaan. Sanggeus yakin angin baris nungtun léokna lalakon. Gék handapeun...Dongéng PasosoréMadrajiCeriaSenin, 23 Maret 2020SAHA nu teu bangreung, nénjo Madraji ngajingjing bedog? Sapangeusi lembur apal inya kana adatna, harung gampung tur barangasan. Lila jadi pange...FikminGupay KelarCeriaMinggu, 22 Maret 2020MANÉHNA. Si Leungiteun. Hambur waktu ku cindekul. Dipapayung méga geuneuk. Harieum. Areuy-areuyan pajurawet, ngareuy tina sirahna. Ngaru...Dongéng PasosoréNasib Si GeulisCeriaMinggu, 22 Maret 2020PAMEUNTEU geulis tanding widadari. Awak lempay kawas modél. Raksukan teu weléh modis. Anggun. Wanoja impian para jajaka jeung duda. Anu ...FikminAphroditeCeriaSabtu, 21 Maret 2020MANGSA ngarambat, mangsa laju ngaliwat. Kuring keur inget ka harita. Basa halodo elat ngurunyungna. Medar deui lalakon lawas. Mireng galindengna, "...Dongéng PasosoréDi Hiji TamanCeriaSabtu, 21 Maret 2020NIAT rék malem mingguan jeung manéhna. Geus paheut, panggih di hiji taman, rék pada-pada maké kaos bulao. Ari gék d...FikminLautzeCeriaJumat, 20 Maret 2020MANGPRÉT, sakalumpat-lampét. Nu ngudag beuki deukeut. Reg, hareupeun wangunan. Nyalingker. Ngahékok, deukeut sumur. Jekuk! Bangki...Dongeng PasosoreNu Niat HijrahCeriaJumat, 20 Maret 2020GEUS diniatan, manéhna rék hijrah. Rék pindah pileumpangan. Ngagedig. muru masjid kota. Sumanget hijrah dina haténa, beuki...Dongeng PasosoreNgarah PatiCeriaKamis, 19 Maret 2020PABUBURIT. Halimun tituturubun. Lebah wahangan Cisamuni, hiji rakit keur nyisi. Jleng. Saurang jajaka, luncat. Hanjat ka darat. Dituturkeun ajag nu tu...FikminBulan nu NaningCeriaRabu, 18 Maret 2020BASA ka Bandung, Naning nyempetkeun meuli bulan, sarébueun. Isukna, dibikeun ka Si Aa. Embungeun. Dibikeun ka Si Akang. Embungeun. Ka lalaki s&...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaRabu, 18 Maret 2020KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk ...Dongeng PasosoreBaluwengCeriaSelasa, 17 Maret 2020BERETEK ngagolér. Ngahening. Neuteup palupuh nu dihias ramat lancah. Pipikiran kumalayang. Lulumpatan teu daék leumpang. Panon museur ka...FikminLayon-layonCeriaMinggu, 15 Maret 2020KOROSAK! Gebeg! Jajantung ratug. Lalaunan nguniang. Panon ngulincer, niténan kaayaan. Simpé. Ukur aya hiur angin. Leuleuy, ngendagkeun d...FikminNgimplengCeriaSabtu, 14 Maret 2020SUKUNA geus teu kuat napak. Rumanggieung. Sirahna dibengker, majar puyeng. Dicabak leungeunna, panas. Dug deui bari ngimpleng. Pangajak barudak teu di...Dongeng PasosoreSaangkot jeung TérorisCeriaSabtu, 14 Maret 2020SEBEL! Sebel kabina-bina, mani asa parat kana elak-elakan. Sabenerna mah keuheul kétang, naha bet aya kénéh mangkeluk kawas kitu....FikminHujanCeriaJumat, 13 Maret 2020HUJAN émprak dina kenténg. Tingkocéak muru talang. Ngagalantang dina pancuran. Maloncor tina sela-sela hateup. Luncat kana kaca j...Dongeng PasosoreHidirCeriaJumat, 13 Maret 2020KEUR wirid, réngsé tahajud, aya nu keketrok. Nyampak aki-aki kundang iteuk na lawang panto. Séréngéhna ningtrimkeun...FikminLayonCeriaKamis, 12 Maret 2020KARMA. Angger nyegruk. Pageuh ngarangkul layon indungna. Kenténg molongo. Suhunan ngaharelob. Bilik bolongor. Sarta salambar haté nu tob...Dongeng PasosoreSirahCeriaKamis, 12 Maret 2020KURING rék nyaritakeun sirah sorangan. Duka kumaha mimitina, ieu sirah ngadadak ngaleutikan. Unggal menit. Unggal jam. Unggal poé. Ungga...Dongeng PasosoreBagongCeriaRabu, 11 Maret 2020TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut m...