Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminUltahCeriaMinggu, 27 September 2020JAMAN keur sarwa walurat. Tong boro jeung méré hadiah pikeun budak. Keur dahar sapopoé ogé, koréh-koréh cok....SajakLewangCeriaMinggu, 27 September 2020Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukun...FikminKamarCeriaSabtu, 26 September 2020CARA sasari. Mulangna téh rerencepan. Bangun teu hayangeun aya nu apal, ka mana jeung ti mana manéhna. Mun pareng kawénéha...SajakSajak Nineung Keur BapaCeriaSabtu, 26 September 2020Pa,ning langit masih kénéh géhéngnyésakeun bangkarak panonpoéna jiwa nu dicangkalak ku rasa katandasa;Asa ca...SajakHandapeun Matapoé BandungCeriaJumat, 25 September 2020Handapeun matapoé Bandung awak ngalungsar. Taneuhngolétrak pinuh ku kekebul jalan. Jalanngabatu disangray matapoé. Handapeun mata...FikminImpianCeriaKamis, 24 September 2020PEUTING geus rék lekasan. Jemplingna mimiti peuray. Kagiridig ku sora-sora nu geus maranti. Manéhna. Anteng kénéh. Ngahene...SajakLagu KakangenCeriaRabu, 23 September 2020girimispras-prismanjangkeun kakangenka lemah sarakanka angin ngulayabanka daun-daun kembang sapatu di pakarangan girimispras-priskana embun-embunanma...FikminNéyCeriaSenin, 14 September 2020AYA ku baku, Néy, wayah kieu urang bisa kénéh kumacacang. Ka mana nu lian? Urang geus ngobrolkeun rupa-rupa hal. Gandhi, hawa tir...SajakSajak Nagara DémokrasiCeriaSenin, 14 September 2020"Démokrasi geus digantung di awang-awang!"Séah angin basa nangtang hujan silantang. Basasora-sora kabébasan lir mudal din...FikminRhapsodyCeriaJumat, 11 September 2020LUHUR ranjang. Lawas raga nyangsaya. Milang harepan nu leupas ti rénghap ka rénghap napas. Sedeng lalakon palid dina selang nu pajurante...SajakNu Jaradi KorbanCeriaJumat, 11 September 2020réa nu geus jaradi korbankasawenangan kakawasaanteu saeutik nu jaradi korbankatelengesan kasarakahan nu leutik pating jareritnu héngk&e...FikminGudawangCeriaRabu, 9 September 2020“PANGNYOKOTKEUN sisir luhureun gentong padaringan!” Teu talangké, nu dititah geuwat abus ka goah. “Gancang, bisi telat!&rdquo...SajakLagu KahayangCeriaSelasa, 8 September 2020Mun kongang bet hayang jiga parahu nu itunu balayar muru gurat horizontalnu nepungkeun langit jeung laut,biru saendeng-endeng Mun wasa bet hayang meu...FikminPésta Geus LekasanCeriaSenin, 7 September 2020CIMATANA ngalémbéréh mapay pipi. Angin peuting ngusapan buukna nu kari huis. Ngagebahkeun kutu-kutu nu keur ngumpul ngariung dina...SajakDina SajakCeriaSenin, 7 September 2020dina sajak kuringanjeun ngadalingdingjadi dangding dina sajak kuringanjeun ngahaleuangjadi kembang dina sajak kuringanjeun rumingkangjadi heulang d...Dongeng PasosoreNagri SéksiCeriaSenin, 7 September 2020PRÉSIDÉN Nagri Répéh-rapih kacida hélokna nempo rahayat nagri nu rék dibeulina, Nagri Acakadut. “Miski...FikminTresnaCeriaRabu, 2 September 2020“NYA rék ngadagoan naon deui atuh, Tétéh? Sing inget kana umur…,” Apa sasauran. Leuleuy, tapi karasa ngageduk ...FikminSasabCeriaSelasa, 1 September 2020“NUHUN tos kersa sumping,” pok téh. Manéhna imut leleb, “No worries!” témbalna. Dikaos kaki hideung nepi ...SajakPatiCeriaSelasa, 1 September 2020Na kongkolak panon samoja ngarangranganMugurkeun dangdaunan luhureun pajaratanNutupan tutunggul ngabalaan tetenggerGeuning wanci geus kagiridig pati ...FikminNu Langgeng MikanyaahCeriaSelasa, 25 Agustus 2020"INDUNG mana nu luas nyaksian anakna cilaka?" Gumerendeng. Nu jadi indung. Teuteupna euntreup di jauhna. Leungeun katuhuna, pageuh nyepeng pig...