Selasa, 3 Oktober 2023
Sastra & Humor
Fiksi
Dongéng PasosoréPapatah Apa Kakara KarasaCeriaSabtu, 29 April 2023KISUTA.com - "Pamajikan téh beubeulahan jiwa. Tempat majik dina enggoning ngawelah kahirupan,” saur Apa harita basa kabagéan n...FikminNu Ligar Jeroning JemplingCeriaRabu, 26 April 2023BULAN puasa. Jam lima sore masih keneh karasa nyengkabna. Langit lenglang. Aya papatong nu diudag-udag ku hiurna angin. Kuring diuk lebahing tepas. Di...Dongéng PasosoréNu Hayang Dilebok MaungCeriaSelasa, 25 April 2023”BUDAK beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na bal&...FikminBoéhCeriaSelasa, 25 April 2023GEBRUG! Sora nu ngagubra luhureun lalangit. Angger lebah dinya. Pamajikan jeung barudak geus bariasa ngadéngéna. Teu ngarasa keueung deu...Dongéng PasosoréAnak JagalCeriaSenin, 24 April 2023BUKA puasa téh asa ni’mat kacida. Lain pédah loba dahareun, ngan asa leuwih rempeg wé teu tiluan teuing kawas sasari. Padah...FikminLemburCeriaSenin, 24 April 2023LEMBUR diranggeum hieum. Rincik hujan saukur wawakil kedalna kakeueung. Mugurkeun wanci sabudeur pakebonan. Lebah pirang-pirang cipruk hégak. N...Dongéng PasosoréNu Turut Ka DaudCeriaMinggu, 23 April 2023TENGAH poé éréng-éréngan. Nu jebul rabul. Matak mulek ku kekebul. Katepél geus dikeukeuweuk. Batu leutik na ...FikminLebah Sampalan TresnaCeriaMinggu, 23 April 2023LANGIT nu ngagibegkeun cangra tina kujurna, ngajajap mangsa manggihan sareupna. Dina undakan nu nyidem purwana mangsa, urang nataan sarwaning guligah ...Dongeng PasosoreBasa Anyar PanganténCeriaSabtu, 22 April 2023KISUTA.com - Ieu pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun t&e...FikminMéga Beureum di Langit GazaCeriaSabtu, 22 April 2023SORA bom teu reureuh. Tingjelegur. Langit Gaza meureudeuy. Beueus. Dibulen méga beureum. Kimpel. Wanci sareupna. Sayid ngalangsud dina sela-sel...Dongeng PasosoreNu Lamokot KalamotCeriaJumat, 21 April 2023KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk ...FikminRusiahCeriaKamis, 20 April 2023LUHUREUN sajadah. Manéhna. Hayang sumerah ngaleupaskeun rusiah nu salawasna ngaheumpik. Lana jadi panamplokan jeung pangringkeban guligah balar...Dongéng PasosoréSasakala KadungoraCeriaKamis, 20 April 2023HIJI sepuh tokoh masyarakat di wilayah Leles namina Mbah Wangsa. Gaduh istri dua. Dina hiji dinten, anjeunna kedah kilir ka nu anom. Kaleresan anjeunn...Dongeng PasosoreSi Onod Muhit Suling SaktiCeriaMinggu, 8 November 2020NOHONAN hiji sarat bangun nu pamohalan. Si Onod leuleuweungan néangan tamiang nu geus diliangan ku bangbara. Weléh teu manggihan. Meutin...Dongeng PasosoreLalakon Bujang LapukCeriaRabu, 28 Oktober 2020PASEMONNA tara bérag. Alum. Nyarita saperluna. Cukup nyebut nuhun atawa muhun mun ditanya. Unggal amprok jeung tatangga tibang unggeuk. Ruang-r...Dongeng PasosoreHeuayCeriaRabu, 14 Oktober 2020HANJAKALNA, kuring bogoh pisan ka pamajikan téh. Sakitu manéhna sababaraha kali nyieun kasalahan ogé, dihampura deui, dihampura d...FikminBulan SapasiCeriaSelasa, 13 Oktober 2020MÉGA pias ayang-ayangan. Bulan sapasi lir parahu, ngangkleung dina kamalir peuting. Bulan nu kari juruna, sésa dicangkalak riwan. Bulan ...SajakLewangCeriaSenin, 12 Oktober 2020Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukun...FikminNu Jadi TumbalCeriaSenin, 12 Oktober 2020BURHAN. Hareneg. Bangun nu kagégéloan. Rumasa geus luluasan, kalangsu ngalajur napsu. Da moal aya nu ngabandingan Maya. Geulis sagalana....Dongeng PasosoreMitoha LalakiCeriaSenin, 12 Oktober 2020MITOHA lalaki datang. Jadi ngulisik deui omonganana sawatara taun ka tukang, basa kuring can méré kabagjaan ka anakna. Mémang teu...