Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminBulanCeriaMinggu, 5 Juli 2020AWÉWÉ tengah tuwuh. Cindekul jeung kelun udud. Ngadago sakur nu ngaronghéap. Baju lahak liglag awak. Singkayo pingping dirungkup ...Dongeng PasosoreWewengkon TolCeriaMinggu, 5 Juli 2020KISUTA.com - Ngahaja balik ka Bandung téh kana Élf. Najan sok pasesedek gé, resep wé, panumpang sok alakrab kawas kulawarg...FikminLayungCeriaSelasa, 30 Juni 2020LAYUNG ngempur. Angin basisir terus ngahiur. Ngarénghapan waruga handapeun pucuk janur. Ngariabkeun lamban sinjang garutan. Tembus kana liligla...FikminNu Teu MaliréCeriaMinggu, 28 Juni 2020BARANG jol langsung ceg kana rémoté kontrol. Teu ieuh maliré. Ninyuh susu campur madu. Sok dina méja hareupeunna. Teu dito...FikminDéwiCeriaJumat, 26 Juni 2020MUN sakalina nuju baluweng, rudet ku pagadamelan atanapi usum nu nagih hutang, abdi sok ngadangkal milari warnét. Hoyong noong fotona dina Face...FikminIsarahCeriaSelasa, 23 Juni 2020GEUS réa tanda nu ngahaja ditunda. Di saban pangeunteupan teuteup. Di saban pangreureuhan reungeu. Kuduna mah surti. Kapan anjeun gé sak...FikminNu Paéh BuligirCeriaSenin, 22 Juni 2020RÉA nu geus kacerek, tepi ka dibérokna. Réa pisan. Malah ceuk Kumendan mah geus rék pinuh pangbérokan téh. &...Dongeng PasosoreAki JenatCeriaSenin, 22 Juni 2020JUMAAH kasorénakeun, 33 taun kalarung…Langit mimiti ngalayung. Aki Jenat can kénéh nyoréndang koja. Teu katang&eacu...FikminVirus ParalunusCeriaMinggu, 21 Juni 2020MANGSA tigerat. Mangsa hujan bisa cur iraha waé. Mangsa katiga poékkeun peta. Di hiji kampung nu katalangsara, sanggeus sapi, domba, &ea...Dongeng PasosoreIteuk WulungCeriaMinggu, 21 Juni 2020LEUMPANGNA satengah digusur. Ti léngkah ka léngkah, antaré naker. Paromanna nembrakkeun kacapé. Campuh jeung mangpirang ra...FikminVirus ViraliusCeriaSabtu, 20 Juni 2020BULAN ditéwak belegbegna haseup tungtung peuting. Simpé. Hiji artis nu balik shooting sinétron, dadaligdeugan muru imahna. Di ten...FikminKuring jeung PangéranCeriaSabtu, 20 Juni 2020KURING nangtung dina lawang luwang liwung. Panto najong kuring nepi ka tibabaranting ka tengah jalan. Kuring ambek. Panto jeung saimah-imahna ku kurin...Dongeng PasosoreÉling-éling Mangka ÉlingCeriaJumat, 19 Juni 2020NYI Bagendit, sajati ngaranna mah. Éstuning lain babasan, hirup nyoranganna téh. Nyi Endit nunggul pinang, nunggelis. Ari beungharna mah...FikminBuku Nu Néangan PamuntanganCeriaKamis, 18 Juni 2020DI hiji pabukon, buku-buku bersin. Buku-buku eungapeun ku lebu nu beuki ngandelan. Ramat lancah paburasét, meungkeut buku-buku ka na rak r&eacu...FikminRanjangCeriaRabu, 17 Juni 2020PEUTING terus ngahégak ka puseurna. Manéhna. Angger diuk ‘na biwir ranjang. Ranjang nu can robah rurub kulambuna. Ranjang nu can k...Dongeng PasosorePorosot GogCeriaRabu, 17 Juni 2020NGUSIR karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu d&eac...FikminNu Nepungan Tungtung PeutingCeriaSelasa, 16 Juni 2020MANÉHNA datang. Tungtung peuting. Meuntasan jandéla nu éta. Jandéla nu lila teu muka. Séséléké...FikminTitimangsaCeriaKamis, 11 Juni 2020WARMA. Ukur ngarahuh di lawang enggon. Nganti tujulna saniskara harepan nu keur diweredon lalakon. Lalaunan. Lalangsé disingraykeun. Bré...FikminSimpéCeriaKamis, 11 Juni 2020TILU poé. Karasana mah leuwih lila. Euweuh kabar ti manéh. Bbm céklis, inbox teu manggih jawaban, sms kitu ogé. Peuting pa...Dongeng PasosoreSaangkot jeung TérorisCeriaRabu, 10 Juni 2020SEBEL! Sebel kabina-bina, mani asa parat kana elak-elakan. Sabenerna mah keuheul kétang, naha bet aya kénéh mangkeluk kawas kitu....