Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
Dongeng PasosoreBasa Saur jeung MitohaCeriaMinggu, 3 Mei 2020KISUTA.com - Ieu pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun t&e...FikminNganyam BagjaCeriaMinggu, 3 Mei 2020WANCI carangcang tihang. Gesat-gesut dangdan. Sahinasna. Ceg sisir. Sewuk buuk panjang ngarumbay disisiran. Kuriwek dibeungkeut. Lédak-lé...Dongeng PasosoreKetan Teu DikalapaanCeriaSabtu, 2 Mei 2020NGAWAWAAS mangsa nu lawas. Méh kabéh ngébréhan, ngantay na sawangan. Aya pangalaman nu moal leungit tina ingetan. Unggal i...FikminMudikCeriaJumat, 1 Mei 2020KATAJIEUN pisan sigana ku artikel dina koran poé harita. Nepi ka aya gerentesna hayang mudik sacara rohani. Nu kapikir pangheulana rék d...Dongeng PasosoreBuka WarisCeriaJumat, 1 Mei 2020RÉNGSÉ tujuhna, réngsé babagi takajar titinggal bapa. Sadudulur taya nu matok hancengan. Daék narima sapamér...FikminNu Ligar Jeroning JemplingCeriaKamis, 30 April 2020BULAN puasa. Jam lima sore masih keneh karasa nyengkabna. Langit lenglang. Aya papatong nu diudag-udag ku hiurna angin. Kuring diuk lebahing tepas. Di...Dongeng PasosorePapatah Apa Kakara KarasaCeriaKamis, 30 April 2020KISUTA.com - "Pamajikan téh beubeulahan jiwa. Tempat majik dina enggoning ngawelah kahirupan,” saur Apa harita basa kabagéan n...Dongeng PasosoreNu Hayang Dilebok MaungCeriaRabu, 29 April 2020”BUDAK beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na bal&...FikminKuring NgandegCeriaSelasa, 28 April 2020PAPACANGAN geus aya genep bulanna. Teu pira asalna mah tina sms nyasar. Tuluy teteleponan. Jangjian tepung. Buntutna kuring jeung manèhna silih...Dongeng PasosoreNu Turut Ka DaudCeriaSelasa, 28 April 2020TENGAH poé éréng-éréngan. Nu jebul rabul. Matak mulek ku kekebul. Katepél geus dikeukeuweuk. Batu leutik na ...FikminGerentesCeriaSenin, 27 April 2020TOS lami pisan, In. Kuring ngantep ngelunna haseup salebeting dada. Duka sabaraha lami ieu rasa dodongkang milari hartos tina simpé nu ditapsi...Dongeng PasosoreAnak JagalCeriaSenin, 27 April 2020BUKA puasa téh asa ni’mat kacida. Lain pédah loba dahareun, ngan asa leuwih rempeg wé teu tiluan teuing kawas sasari. Padah...FikminHiji Mangsa di VancouverCeriaMinggu, 26 April 2020JAM, menit teu karasa. Jog, ka nagara nu keur mangsa tiris kacida. Blus, asup ka kamar hotel. Rét, kana jam geus nunjukeun jam salapan peuting....Dongeng PasosoreCarogé KabéhCeriaMinggu, 26 April 2020KISUTA.com - Wanci kumapalang. Poé nyérélék moékan. Mas Sastro gé katingali rada mongkléng, katambah ...FikminBoéhCeriaSabtu, 25 April 2020GEBRUG! Sora nu ngagubra luhureun lalangit. Angger lebah dinya. Pamajikan jeung barudak geus bariasa ngadéngéna. Teu ngarasa keueung deu...Dongeng PasosoreTukang LotékCeriaSabtu, 25 April 2020"BI mésér loték!" "Sabaraha bungkus?" "Sapuluh! Nu tilu diladaan, nu dua amis, nu dua deui sedeng, nu hiji ...FikminRusiahCeriaJumat, 24 April 2020LUHUREUN sajadah. Manéhna. Hayang sumerah ngaleupaskeun rusiah nu salawasna ngaheumpik. Lana jadi panamplokan jeung pangringkeban guligah balar...Dongeng PasosoreIbadah KarinahCeriaJumat, 24 April 2020GEUS sataun, Malik bin Dinar itikaf di Masjid Umayyah, Damaskus. Beurang peuting salat, ngaji, dikir. Tujuanana, hayang katangar ku ahli masjid. Saha ...FikminKatumbiriCeriaKamis, 23 April 2020MÉH belasan taun, kakara nénjo deui katumbiri. Harianeun. Teuing hujan di mana. Nu biasna mapaésan langit. Uing jongjon ngagugulu...Dongeng PasosorePuasa MunggaranCeriaKamis, 23 April 2020JANARI leutik geus tangginas. Anak-pamajikanna diharudangkeun. "Wayahna geura masak! Apanan isuk mimiti puasa," pokna. Rada kerung pamajikanna...