Kamis, 30 November 2023
Sastra & Humor
Dongéng Pasosoré

Sasakala Kadungora

Kamis, 20 April 2023

HIJI sepuh tokoh masyarakat di wilayah Leles namina Mbah Wangsa. Gaduh istri dua. Dina hiji dinten, anjeunna kedah kilir ka nu anom. Kaleresan anjeunna nuju gaduh panyawat pilek. Di tengah jalan pasanggrok sareng Kuwu, nya ditaros, "Bade angkat kamana, Mbah?" Ari waleranana matak aheng, "Ieu Jang reg KADUNGORA!" Ti harita, wilayah nu aya bumina istri kadua Mbah Wangsa katelahna daerah Kadungora. Cag..!!!*

Irman Dimyatie - kisuta.com


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR