Sabtu, 19 September 2020
Artikel Opini
Inspirasi

Dosa yang Disembunyikan Allah

Rabu, 16 September 2020

KISUTA.com - Allah Ta'ala berfirman, "Dia lebih mengetahui dirimu tatkala Dia menciptakan kamu dari tanah dan saat kamu masih berupa janin di dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu memandang dirimu suci. Dia-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." (QS 53 an-Najm: 32)

Khalifah Harun ar-Rasyid mengirimkan utusan kepada Muhammad bin As-Simmak al-Wa'izh, seorang ulama terkemuka pada zamannya. Tatkala datang, dia disambut oleh Yahya bin Khalid al-Barmaki.

Yahya berkata, "Amirul Mukminin mengundangmu karena dia mendengar berita tentang kesalehan dirimu. Engkau banyak berdzikir kepada Allah 'azza wa jalla, dan mendoakan khalayak."

Ibnus Simmak menanggapi, "Informasi yang sampai kepada Amirul Mukminin tentang kesalehan diri kami, semata-mata karena keburukan kami ditutupi oleh Allah. Andaikan Dia memperlihatkan salah satu dosa kami kepada khalayak, niscaya tiada hati yang mencintai kami dan tiada orang yang memuji kami. Sungguh aku khawatir terjerumus oleh cinta, pujian, dan minimnya rasa syukur atas kedua hal itu."* Abu Ainun/"Pengalaman Ruhaniyah Kaum Shufi" - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR