Kamis, 22 Oktober 2020
Sastra & Humor
Seni Tradisi

Ahéngna Sora Waditra Kenténg

Sabtu, 5 Desember 2015

KISUTA.com - Pintonan senina téh rada ahéng. Pangna disebut ahéng waditra anu ditabeuhna mahiwal ti nu séjén, sakabéh pakakas anu ditabeuh kayaning hitar, suling, tarompét, buyung, jeung saron bahanna tina taneuh. Éta waditra beunang nyieun Arif Yudi seniman ti Jatiwangi, Kabupatén Majalengka, Jawa Barat.

Nadana nyoko kana pentatonis, kayaning laras saléndro, pélog, jeung madenda. Wanda garapna nyoko kana musik pop. Ngaran grupna People Play, dina wadah JAP wancahan tina Jatiwangi Art Factory, anu markasna di Lembur Jatisura, Désa Jatisura, Kacamatan Jatiwangi, Kabupatén Majalengka.

"Dina hiji waktu, pangangguran simkuring nyieun saron tina kenténg, éh geuning sorana ngoncrang. Saterusna diulik, nyieun rupa-rupa bentuk buyung, tarompét jeung hitar. Tah waktu waditra geus ngawujud lah-lahan nyieun hiji komposisi, hasilna ngawujud hiji orkéstra musik," ceuk Arif nu kungsi nyuprih élmu di Jurusan Téater STSI Bandung teh.

Musik anu diwangun ku barang-barang tina taneuh téh pada mikalandep, sarta gawé rancagéna pada ngabagéakeun. Malah keur ngadangdanan grupna dirojong ku Kepala Désa Jatisura. Lebah pangdeudeulna, Désa Jatusura lain ngan wungkul waragad, aparat désa milu ancrub ngalatih jeung aub kana pagaleran.

Grup musik kenténg Jatiwangi geus remen manggung di Kota Bandung jeung di mancanagara, upamana di Singapur. Jumlah anggotana aya kana 50 urangna, anu karéréana barudak rumaja. "Tah musik nu sapertos kieu kedah pada ngarojong téh, sanajan mahiwal tapi teu malawading, boh wanda garapna boh waditrana," ceuk Sobur Anwar seniman Kota Bogor.* NS Priyatna - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR