Jumat, 18 September 2020
Sastra & Humor
Dongeng Pasosore

Basa HP Kautahkeun

Sabtu, 23 Mei 2020

KATINGGALEUN karéta, kapaksa mudik téh kana élf. Pajejel. Diuk saukur ngantelkeun tunggir. Euweuh nu genaheun, kilangbara tumaninah. Suku asa kaparékos. Irung pinuh ku rupaning aambeuan. Ceuli metet ku rupa-rupa sora. Mudik pisan!

Paadu tuur jeung ema-ema nu kabagéan diuk na jok nu malik ka tukang. Leungeuna ranggém ku dahareun. Katuhu ngeupeul leupeut. Kencana ngeukeuweuk ulén. Belewek-belewek teu eureun gagayem. Sarua jeung anakna nu bebenyit kénéh, sanajan diuk kadempét sungutna mah samutut ku bala-bala.

Karék nepi ka tetelar, si ema cecekleukan. Na atuh…orolo téh ngaluarkeun nu cikénéh diwewelkeun. Untung teu ngabayabah kana pingping uing, kaburu katandéan kantong kérésék. Sungut semet disusut tonggong leungeun. Teu sakara-kara. Beleweng wé kérésék nu geus kaeusian téh dialungkeun. Teuing meneran kana naon. Jeun teuing, meureun.

Anakna dangah, neuteup indungna nu runyah-renyoh. “Ma, huntu euweuh,” cenah bari nunjuk sungut indungna. “Alah Sujang, meureun kautahkeun. Pir…pir…balik deui, pang néangankeun kérésék. HP ema kaalungkeun,” pokna bari kekeprak.

Supir teu wasa nolak, kapaksa mobil dibalikkeun deui. Kenékna niténan unggal kérésék hideung nu ngagolér. Dirampaan. Dikodokan. Diracek unggal manggih kérésék eusian. “HP téh huntu palsu, Ma? Yeuh kapanggih,” cék kenék milu atoh. Ramona ramiping.*

Ki Suta - kisuta.com


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR