Jumat, 30 Oktober 2020
Sastra & Humor
Dongeng Pasosore

Basa Tanggal 31

Minggu, 23 September 2018

NYAAH ka itu ka ieu gé. Ka nu goréng patut, nyaah ku goréng patutna. Ka nu goréng adat, nyaah ku goréng adatna. Moal diayakanan. Teu dipipilih, tara dipipilah. Rék hadé rék goréng tara ngabéda-béda. Sarua waé. Duanana ogé pamajikan.

Adil rarasaan mah. Kudu kumaha deui. Nafkah lahir sarua ngalirna. Pédah éta teu ngagolontor, teu bru bro, nya kawilang cukup wé ari pangala saukur pangawak nu nyandung mah.

Kitu deui nafkah batinna. Kukitu téa mah, mun kikituan téh nya kabéh ogé kakituan. Pédah éta tara salawasna muncak bareng, nya tong teuing nyalahkeun uing. Da usaha mah kudu kumaha, sanajan bari maksakeun. Bisi teu percaya mah tah tempo, lintuh gé tuur mah ngaobéng kembang.

Dina kilir gé rarasaan mah kacida adilna. Sapoé séwang. Di indung Si Cikal unggal tanggal ganjil. Atuh indung Si Bungsu kabagéan tanggal jangkep.

“Pulangnya jangan malem-malem Pa, entar disiapin jamu,” ceuk indung Si Cikal basa uing pamitan rék indit gawé. Lho?

“Inget lho Pa, ini kan tanggal 31,” cenah bari imut.

Deuh, heueuh. Isuk tanggal hiji, ganjil deui. Karunya teuing Si Bungsu, engké peuting ngarep-ngarep. Deudeuh anaking...*

Abu Ainun - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR