Kamis, 16 Juli 2020
Sastra & Humor
Fikmin

Déwi

Jumat, 26 Juni 2020

MUN sakalina nuju baluweng, rudet ku pagadamelan atanapi usum nu nagih hutang, abdi sok ngadangkal milari warnét. Hoyong noong fotona dina Facebook. Sanaos hutang teu langsung lunas, padamelan keukeuh ngabadeg, ku ukur noong fotona, haté téh asa bungah kacida. Malah, sok pirajeunan ngaboa-boa: Boa kieu sawarga téh?
Padahal, abdi satemenna teu can kantos tepang sareng anjeunna téh. Malih kenal gé henteu. Ukur ningali fotona dina Facebook. Langsung bogoh. Ongkoh, ari di-add, anjeunna kalah maparin konfirmasi. Asa dilayanan. Bari teras lamunan ngacacang: Boa-boa anjeunna gé sami sareng abdi? Keur milarian batur hirup?
Aya eta gé hoyong ngawani-wanikeun manéh. Ngajak chatting ka anjeunna. Tapi, sieun kumaonam. Leuheung mung ukur nampik atanapi teu ngalayanan panaros abdi. Kumaha mun account sim kuring diblock pisan ku anjeunna? Deuh, kedah kumaha saupamina abdi sakalieun hoyong ningal imut anjeunna. Matak, sanaos tos aya kana dua belas taunna kenal sareng anjeunna, abdi ukur ngimeutan status-status anjeunna. Sapertos kiwari.*

Maman Gantra - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR