Jumat, 18 September 2020
Sastra & Humor
Dongeng Pasosore

Kasaktén Aki Jenat

Rabu, 20 Mei 2020

POÉ ieu, 33 taun kalarung…

Aki Jenat gesat-gesut. Nyoréndang koja bari ngeupeul padudan. Jrut turun tina golodog. Ngaléngkah rusuh. Uing ngiclik. “Hiap, ngan tong ogo,” saurna. Panon poé mimiti ngalayung.

Guligah. Hangkeut mun milu ngéndong di Indung Cinot téh. Sok dipupujuhkeun. Dahar sok jeung lauk emas bibit, pelem arendogan. Jeung deuih sok aya waé cau raja ceré mani geus daralu. Kari kop deukeut bokor wadah seupaheun.

“Naha kalah ka landeuh. Badé ka mana kitu Engki?”

“Urang ngéndong di Indung Eni wé nya, pan Ujang hayang lahang. Ké peuting urang ngaduga, bari ngadagoan kukurud gula,” saur Aki Jenat kawas nu ngabébénjokeun.

Keun baé ah, meuting di mana ogé resep wé. Opatanana nini uing mah balageur. Tara aya nu nyengker dahareun, malahan rarasaan mah sok disuwuk. Komo Eni Asmah mah, kawantu indung Apa pisan. Salian sok seubeuh barangdahar, saré gé sok diparéndé bari disaliksikan. Tara sotéh milu lamun Aki Jenat kilir ka Ma Amah. Jauh teuing meuntas désa. Aki Jenat gé jarang ka ditu mah, teu sabulan sakali.

Ngan tara daék sotéh milu ka Apa, sakalian diolo gé. Embung teuing ngéndong di Wa Eha atawa di Bi Irah. Garalak. Sakalieun ditinggalkeun Apa gé sok nyarentakan.

“Jung tuh ka dapur hayang lahang mah, meungpeung katélna can ditagenkeun,” saur Indung Eni, barang hol gé.

Teu kapikiran harita mah, geuning sakitu saktina Aki Jenat téh. Asa pamohalan kataékan ku uing incuna pituin. Hayang nepungkeun Si Bungsu jeung Si Cikal gé can kalakon. Boa iraha.*

Abu Ainun - kisuta.com


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR