Selasa, 22 September 2020
Sastra & Humor
Dongeng Pasosore

Kujang

Selasa, 14 April 2020

SAMPURASUN! Ampun paralun! Hapunten sanés ngalangkung silib siloka, sandi sasmita sunyatana!

Sréeet! Dicabut tina kowakna. Gurilap! Hérang ngagenclang. Dialak-ilik. Digalar-gilir. Ditaksir. Hamo nyalahan. Kujang Dua Pangadékna. Seukeut dua sisina. Siloka; urang Sunda kudu bener-bener mangpaat keur jatidiri budayana jeung lemah caina. Tadahna boga cabang dua. Pungsina keur nakis jeung nyepét pakarang lawan supaya leupas tina cekelan leungeunna. Deuleu étah geuning matana gé aya lima. Ieu mah Mandala séba atuh. Nu nyekelna gé mun teu bupati nya permésurina. Lain pakarang joré-joré. Saliwat mah siga Dzulfikar. Pedang kagungan Rasulullah SAW nu diwariskeun ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kujang saha ieu téh? Nyampak luhureun lomari kaca di tengah imah? Lebah beuteungna, aya tulisan Stainless. Leng ngahuleng. Saha ari Stainless? Nu bogana atawa nu nyieunna? Piraku dijieun ku bulé? Teup deui kana beuteung kujang. Tulisanana mingkin atra. Stainless Steel. Moal kitu Si Stainless téh babaturan Si Cikal?*

Deni Riaddy - kisuta.com


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR