Sabtu, 24 Juli 2021
Sastra & Humor
Sajak

Lagu Kahayang

Selasa, 8 September 2020

Mun kongang bet hayang jiga parahu nu itu
nu balayar muru gurat horizontal
nu nepungkeun langit jeung laut,
biru saendeng-endeng

Mun wasa bet hayang meuntas sagara
meuntasan gurat-gurat jaman
nu nepungkeun bihari, kiwari, jeung baringsupagi,
tingtrim saendeng-endeng

Karangantu, Juli 1995

Rosyid E. Abby – kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR