Sabtu, 24 Juli 2021
Sastra & Humor
Sajak

Nu Jaradi Korban

Jumat, 11 September 2020

réa nu geus jaradi korban
kasawenangan kakawasaan
teu saeutik nu jaradi korban
katelengesan kasarakahan

nu leutik pating jarerit
nu héngkér pating kocéak

leungiteun
leungeun puntangeun
leungiteun
suku tuturkeuneun

saha nu baris jadi korban
kaégoisan kamunapékan

Inda Nugraha Hidayat - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR