Minggu, 1 November 2020
Sastra & Humor
Fikmin

Suwung

Senin, 15 Januari 2018

"KAULA di dieu. Aya jeung anjeun. Malah leuwih deukeut tibatan rénghap nu bieu dikaluarkeun." Luak-lieuk. Tuluy ngeunteung. "Ah, abdi keukeuh teu tiasa ningali, Gusti." Ngudupruk. Ngagukguk. Aya kanyeri nu beuki lila beuki karasa.

Ngajerit. Tuluy luluncatan bari nyebut-nyebut hiji ngaran, "Ya Hu! Ya Hu! Ya Hu! Ya Hu!"

"Beresihan heula!" Lumengkah. Nepi ka hiji talaga nu disaput ku haseup biru. Haseup nu tiis. Ngabelék dadana ku hinis. Tuluy ngaluarkeun sakabéh eusina. Sagala aya. Dikumbah bari teu eureun jejeritan, nyebut-nyebut hiji ngaran, "Huuu....Huuuu...Yaaaa Huuuuu!"

"Katingali ayeuna mah?" Neuteup seukeut ka hareup. Tuluy ngeunteung deui. Manéhna ngagoak. Ngajerit deui satarikna, "Teu katingali, Gustiiiii....."

Ngudupruk deui. Ngagukguk. Ngararasakeun kanyeri nu luarbiasa.*

Ahmad Fawzy Imron - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR