Jumat, 27 November 2020
Sastra & Humor
Dongeng Pasosore

Wiwirang Sakolong Ranjang

Senin, 24 Juli 2017

GOLÉDAG. Luhur ranjang nyawang lamunan. Bruh-bréh, ngaririwaan. Manéhna kumalangkang. Manusa ajag nu luas ninggalkeun kuring sanggeus ngaregot kareueut asih nu kungsi nyanding. Dina ranjang ieu pisan, masih kénéh karasa inggeungna, haroshosna jeung késang nu maseuhan awak. “Ah, da Alloh mah teu comél ieuh.” Kitu, walonan kuring harita basa sobat mapagahan, “Éling, Andini. Alloh maha uninga najan manéh ngalakukeunna susulumputan. Kacipta mun kolot manéh nyaho kalakuan manéh.” Ngulisik, rumahuh. Ema, tada teuing wirangna. Nu haneut na kongkolak panon ngagarajag. Manjing wanci janari, ngusial. Nu dina jero beuteung teterejel. Boa-boa…. Tagiwur, mules beuki merekpek. Getih merebey tina palawangan. “Gusti!” ngaheujeun, muntangan ranjang. Brol, orok lalaki. Kerewek, teu kungsi ngéar. Dina beuheungna, ngegeleng tapak leungeun nu karanjingan sétan. Ngahégak. Mencrong ahir lalakon nu ngababatang. Dina ranjang ieu pisan, guyang dina getih, dosa jeung wiwirang. Layon orok dibulen samping. Sup, kana kérésék. Rumanggieung. Lung, layon ngangkleung di walungan.*

Bunda Unie - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR