Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: bagong

Dongeng PasosoreMunjungCeriaSabtu, 25 Juli 2020ÉSTU teu puguh sumberna, tapi nyebar tatalépa, pajarkeun aya nu munjung, sugih dibantu dedemit. Moal ka saha nudingna, mana komo saenggeusna dihihidan, najan hen...FikminVirus ParalunusCeriaMinggu, 21 Juni 2020MANGSA tigerat. Mangsa hujan bisa cur iraha waé. Mangsa katiga poékkeun peta. Di hiji kampung nu katalangsara, sanggeus sapi, domba, éntog, soang, nepi ka...Dongeng PasosoreBagongCeriaRabu, 8 April 2020TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus dig...Dongeng PasosoreBagongCeriaRabu, 11 Maret 2020TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus dig...Dongeng PasosoreBagongCeriaSenin, 29 Januari 2018TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus dig...Dongeng PasosoreMunjungCeriaSelasa, 2 Januari 2018ÉSTU teu puguh sumberna, tapi nyebar tatalépa, pajarkeun aya nu munjung, sugih dibantu dedemit. Moal ka saha nudingna, mana komo saenggeusna dihihidan, najan hen...Dongeng PasosoreBagongCeriaSenin, 14 Agustus 2017TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus dig...Dongeng PasosoreBagongCeriaJumat, 7 April 2017TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus dig...Dongeng PasosoreSihung Raja BagongCeriaSenin, 7 November 2016\"LEUWEUNG aing...!\" gorowokna harus nakeran. Manéhna nyuuh, ceurik sesegrok. Teu kawawa ku lara basa leuweung diburak-barik. Gasik muru pasir angger diudag dék...FikminMusababnaCeriaRabu, 27 Juli 2016GEUS lila dimimitianna mah. Ti abad 20 kénéh, dékade 70-an, lian ti pampasan perang, modal ngawangun nagara téh nya meunang huhutang. Teu kab&eacut...Dongeng PasosoreMunjungCeriaSenin, 11 Juli 2016ÉSTU teu puguh sumberna, tapi nyebar tatalépa, pajarkeun aya nu munjung, sugih dibantu dedemit. Moal ka saha nudingna, mana komo saenggeusna dihihidan, najan hen...CarponBagong KajajadénCeriaJumat, 25 Maret 2016JALMA salembur pating buriak. Aya nu mawa tuturus, mawa linggis, halu, bedil mimis, ketepél, aya ogé nu ngalugas bedog. Barudak éak-éakan. Badis ja...FikminSatangkaraking ParahuCeriaSelasa, 15 Maret 2016DAYANG Sumbi kagendam ku Sangkuriang. Kasmaran-kaédanan. Beurang-peuting dipicangcam. Antukna murang-maring. Seuneu sabudeureun palangkakan, ngentab-ngentab ngalé...