Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: bedug

SajakLewangCeriaSenin, 12 Oktober 2020Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukuntit saban heumbatan l&eac...SajakLewangCeriaMinggu, 27 September 2020Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukuntit saban heumbatan l&eac...Dongeng PasosoreBedugCeriaRabu, 13 Mei 2020BASA malem takbiran, hangsip Momod manggihan bedug di tengah sawah. “Jiga nu murag ti langit...”pokna. Bedug digarotong. Dirariung. Pada ngarusapan. Cenah, jalma n...Dongeng PasosoreTarawéh Luhureun TajugCeriaJumat, 8 Mei 2020BEDUG Isa. Adan ngalanglaeung. Lili sabatur-batur daratang. Unggah ka tajug bari rarécét. Keur mareujeuhna lengger. Arandekak. Ramé pupujian. Salat Isa d...FikminGupay KelarCeriaMinggu, 22 Maret 2020MANÉHNA. Si Leungiteun. Hambur waktu ku cindekul. Dipapayung méga geuneuk. Harieum. Areuy-areuyan pajurawet, ngareuy tina sirahna. Ngarurumbay. Panon teu reureuh...Dongeng PasosoreBedugCeriaRabu, 22 Februari 2017BASA malem takbiran, hangsip Momod manggihan bedug di tengah sawah. “Jiga nu murag ti langit...”pokna. Bedug digarotong. Dirariung. Pada ngarusapan. Cenah, jalma n...SajakLewangCeriaJumat, 16 September 2016Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukuntit saban heumbatan l&eac...Dongeng PasosoreWalimatussablengCeriaSenin, 12 September 2016KOROPAK satangtung nampeu hareupeun tamu ondangan. Ngaréndéng jeung podieum nu pinuh ku rékorder. Pok panumbu catur. \"Sumangga urang regepkeun sambutan s...FikminGupay KelarCeriaMinggu, 11 September 2016MANÉHNA. Si Leungiteun. Hambur waktu ku cindekul. Dipapayung méga geuneuk. Harieum. Areuy-areuyan pajurawet, ngareuy tina sirahna. Ngarurumbay. Panon teu reureuh...Dongeng PasosoreNu Ngahudangkeun SaurCeriaRabu, 22 Juni 2016DUG DUG-DUG DUG. Saur-saur-saur…! Unggal janari leutik tilok kaliwat, kadéngé ti jalan. Nu ngobrog. Asa ngabantu jasa, najan garieung. Kahudangkeun tibra....SajakLewangCeriaRabu, 15 Juni 2016Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukuntit saban heumbatan l&eac...Dongeng PasosoreTarawéh Luhureun TajugCeriaSenin, 13 Juni 2016BEDUG Isa. Adan ngalanglaeung. Lili sabatur-batur daratang. Unggah ka tajug bari rarécét. Keur mareujeuhna lengger. Arandekak. Ramé pupujian.Salat Isa dim...FikminGupay KelarCeriaSenin, 11 April 2016MANÉHNA. Si Leungiteun. Hambur waktu ku cindekul. Dipapayung méga geuneuk. Harieum. Areuy-areuyan pajurawet, ngareuy tina sirahna. Ngarurumbay. Panon teu reureuh...