Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: deudeuh

Dongeng PasosoreSajatining AsihCeriaMinggu, 11 Oktober 2020LÉNGKAH antaré mapay taman nu satungtung deuleu kekembangan. Anjog ka saung di tengah patamanan. Plato, Maharesi, keur pepeta. “Kabeneran ka dieu.” P...FikminNu Langgeng MikanyaahCeriaSelasa, 25 Agustus 2020"INDUNG mana nu luas nyaksian anakna cilaka?" Gumerendeng. Nu jadi indung. Teuteupna euntreup di jauhna. Leungeun katuhuna, pageuh nyepeng pigeulang. Nu kénca, ...FikminDeudeuh nu PageuhCeriaSelasa, 26 Mei 2020GEUGEUTNA mah angger teu robah, Mi. Ngan kawani beuki ngurangan. Teu kawas harita, basa mimiti wawuh, uing sok ngacungkeun jari tengah ka unggal jalma nu nyaram kana bangorna ...FikminTawis AsihCeriaJumat, 22 Mei 2020LAYUNG mapaés langit soré. Sumiratna ngempur nojo haté. Nangkeup haneut parat nepi ka lelembutan. Hiliwirna angin ngadalingdingkeun hariring kawih asih. N...Curug CinulangGemericik Romantisme di Pinggiran BandungCerahKamis, 10 Januari 2019Di Curug Cinulang bulan bentang narembonganHawar-hawar aya tembangTembang asih, tembang kadeudeuh dua’an…. KISUTA.com - Tentunya, bukan tanpa alasan (alm.) Kang ...Dongeng PasosoreBasa Tanggal 31CeriaMinggu, 23 September 2018NYAAH ka itu ka ieu gé. Ka nu goréng patut, nyaah ku goréng patutna. Ka nu goréng adat, nyaah ku goréng adatna. Moal diayakanan. Teu dipipil...FikminRéngkakCeriaSenin, 12 Februari 2018“GEUS tong dipikiran, lain rejekina. Nyarék sotéh bawaning ku nyaah. Teu srek Ema mah ka jelema éta téh!” Anteng ngalemar. Teu nolih ka...Dongeng PasosoreBasa Tanggal 31CeriaSabtu, 2 Desember 2017NYAAH ka itu ka ieu gé. Ka nu goréng patut, nyaah ku goréng patutna. Ka nu goréng adat, nyaah ku goréng adatna. Moal diayakanan. Teu dipipil...FikminLinuCeriaKamis, 30 November 2017ENYA, lain cinta nu jadi lantaran.Tuh, luareun jandela! Sagala nu teu dipibanda, ngaleuya. Nu héjo carulang. Nu konéng ponténg. Teu mokaha. Nu kitu, nu ki...FikminRéngkakCeriaSabtu, 3 Juni 2017“GEUS tong dipikiran, lain rejekina. Nyarék sotéh bawaning ku nyaah. Teu srek Ema mah ka jelema éta téh!” Anteng ngalemar. Teu nolih ka...FikminLangit SoréCeriaMinggu, 16 April 2017MÉGA hideung maju lalaunan ka kalérkeun. Gugumplukan.Laju nyarambung. Ngahiji. Reup angkeub. Langit soré teu katempo kageulisanana. Layung nu biasa ngadan...FikminNguyup CimataCeriaSelasa, 4 April 2017TINGCARIAP. Tingciricip. Ricit. Kakara megar. Awak cuméndol kumeleter. Niliktik. Nguyupuk. Tutas nyileungleum. Indung ngalingkupkeun jangjang. Ngarungkup deudeuh. Nyulu...FikminKayungyunCeriaKamis, 30 Maret 2017ISUK-ISUK nyampak keur nyanghareupan bugang anakna. Deukeut lawang dapur, pangrereban sapopoéna. Paingan bulan tukang kungsi kaleungitan, tara aya ngulampreng mé...