Kamis, 20 Januari 2022
Tag
Tag: dongeng pasosore

Dongeng PasosoreSi Onod Muhit Suling SaktiCeriaMinggu, 8 November 2020NOHONAN hiji sarat bangun nu pamohalan. Si Onod leuleuweungan néangan tamiang nu geus diliangan ku bangbara. Weléh teu manggihan. Meuting hadapeun dapuran awi. &...Dongeng PasosoreLalakon Bujang LapukCeriaRabu, 28 Oktober 2020PASEMONNA tara bérag. Alum. Nyarita saperluna. Cukup nyebut nuhun atawa muhun mun ditanya. Unggal amprok jeung tatangga tibang unggeuk. Ruang-riung tara pisan. Antukna ...Dongeng PasosoreHeuayCeriaRabu, 14 Oktober 2020HANJAKALNA, kuring bogoh pisan ka pamajikan téh. Sakitu manéhna sababaraha kali nyieun kasalahan ogé, dihampura deui, dihampura deui. Ka dieunakeun beuki ...Dongeng PasosoreMitoha LalakiCeriaSenin, 12 Oktober 2020MITOHA lalaki datang. Jadi ngulisik deui omonganana sawatara taun ka tukang, basa kuring can méré kabagjaan ka anakna. Mémang teu langsung kana ceuli sora...Dongeng PasosoreSajatining AsihCeriaMinggu, 11 Oktober 2020LÉNGKAH antaré mapay taman nu satungtung deuleu kekembangan. Anjog ka saung di tengah patamanan. Plato, Maharesi, keur pepeta. “Kabeneran ka dieu.” P...Dongeng PasosoreJawara ManglayangCeriaJumat, 9 Oktober 2020SAMINGGU numpi di kamar, gurang-gerung. Imah kotka oyag bakat ku mindeng diténjragan.Keuheul pacampur ambek kapegung. Unggal nyapék langsung ngowowong. Mata buri...Dongeng PasosorePidato Bapa PresidénCeriaRabu, 30 September 2020IEU nagara téh diwangun ku cimata, Sujang. Meunang dekal-dekul aki jeung nini: Hudang tengah peuting, ngadon abdas ku ciibun. Munajat bari nungguan nu adan Subuh. R&eac...Dongeng PasosoreNagri SéksiCeriaSenin, 7 September 2020PRÉSIDÉN Nagri Répéh-rapih kacida hélokna nempo rahayat nagri nu rék dibeulina, Nagri Acakadut. “Miskin tapi séksi,&rdqu...Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaSabtu, 22 Agustus 2020PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti jebul ti pipir, dipirig k...Dongeng PasosoreTéstimoni Koruptor SoléhCeriaRabu, 19 Agustus 2020RÉK balaka baé, kuring téh koruptor. Ngan kuring mah koruptor anu tarapti. Nepi ka kiwari can kaambeu ku KPK. Padahal teu kungsi dudukun. Naon rusiahna......Dongeng PasosoreDi Satengahing MargaCeriaSenin, 17 Agustus 2020WANCI sareupna. Tengahing marga. Leuweung geledegan. Nu jauh ka ditu ka dieu. Manéhna sabalad-balad ngeureuyeuh ngakutan koral. Taktakna balolégér geutah ...Dongeng PasosoreEyang JenatCeriaMinggu, 2 Agustus 2020KISUTA.com - Ngariung saanak incu. Ngampar di tengah imah. Eyang calik nyarandé ka pangkéng. Tengeneunna Indung Enjo andéprok sareng Indung Eni. Kiwaeunna...Dongeng PasosoreMunjungCeriaSabtu, 25 Juli 2020ÉSTU teu puguh sumberna, tapi nyebar tatalépa, pajarkeun aya nu munjung, sugih dibantu dedemit. Moal ka saha nudingna, mana komo saenggeusna dihihidan, najan hen...