Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: istuning

Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaSabtu, 22 Agustus 2020PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti jebul ti pipir, dipirig k...Dongeng PasosorePorosot GogCeriaRabu, 17 Juni 2020NGUSIR karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak sisi leuwi. Par...Dongeng PasosoreTukang LotékCeriaSabtu, 25 April 2020"BI mésér loték!" "Sabaraha bungkus?" "Sapuluh! Nu tilu diladaan, nu dua amis, nu dua deui sedeng, nu hiji lada pisan, dua deui amis...Dongeng PasosoreKacang NiniCeriaSenin, 13 April 2020BASA dititah nganteuran sangu ka imah Nini Jumi ku indungna, bari nungguan rantang kosong pangbalikanana, si Jay diuk di rohangan tepas bari uncang-uncang anggé. Teu li...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaRabu, 18 Maret 2020KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak si...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaJumat, 21 Desember 2018KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak si...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaMinggu, 20 Mei 2018KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak si...Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaRabu, 14 Februari 2018PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti jebul ti pipir, dipirig k...Dongeng PasosorePorosot GogCeriaJumat, 26 Januari 2018NGUSIR karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak sisi leuwi. Par...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaKamis, 7 Desember 2017NGUSIR karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak sisi leuwi. Par...Dongeng PasosoreDukunCeriaRabu, 5 Oktober 2016RAS jadi inget deui kajadian tahun kamari. Basa Kang Yondi datang ka imah kontrakan jeung Téh Ineu, pamajikanana. Kang Yondi nyarita yén yakin kuring boga &eacut...Dongeng PasosoreBalukarnaCeriaKamis, 29 September 2016\"LAIN geura saré atuh nya?\" ceuk Tunduh ka Heuay.Heuay teu némbal. Ukur unggeuk. Duanana neuteupdununganana nu ceuleuyeu. Tarangna kerung.Panonna beureum. Bura...Dongeng PasosoreKabéCeriaRabu, 7 September 2016\"NYI Iroh, kumaha jojodog? Siap?\"\"Gandéng lah, jojodog mah geus dioméan...ngan ieu jempol suku bareuh kénéh.\"\"Matakna atuh ulah tarik-tarik te...