Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: kujang

Dongeng PasosoreKujangCeriaSelasa, 14 April 2020SAMPURASUN! Ampun paralun! Hapunten sanés ngalangkung silib siloka, sandi sasmita sunyatana! Sréeet! Dicabut tina kowakna. Gurilap! Hérang ngagenclang. D...Situ CiburuyLirik Syahdu Telaga KeindahanCerahMinggu, 23 Juli 2017Situ Ciburuy laukna hese dipancingNyeredet hate ningali herang cainaDuh itu saha nu ngalangkung unggal enjingNyeredet hate ningali sorot socana   KISUTA.com - Situ Cibu...Dongeng PasosoreKujangCeriaKamis, 20 April 2017SAMPURASUN! Ampun paralun! Hapunten sanés ngalangkung silib siloka, sandi sasmita sunyatana!Sréeet! Dicabut tina kowakna. Gurilap! Hérang ngagenclang. Dia...FikminKujangCeriaSelasa, 6 Oktober 2015SAMPURASUN! Ampun paralun! Hapunten sanés ngalangkung silib siloka, sandi sasmita sunyatana!Sréeet! Dicabut tina kowakna. Gurilap! Hérang ngagenclang. Dia...FikminKujangCeriaMinggu, 30 Maret 2014SAMPURASUN! Ampun paralun! Hapunten sanés ngalangkung silib siloka, sandi sasmita sunyatana!Sréeet! Dicabut tina kowakna. Gurilap! Hérang ngagenclang. Dia...FikminNitis Di Lian RagaCeriaKamis, 27 Februari 2014BLUE Moon, Kania. Badis laguna. Lawas ti lawas, lemes réma nyaliksik deui. Hamo karanggeum cara baheula. Basa urang nécé tarajé, opat undak m&eacut...Situ CiburuyLirik Syahdu Telaga KeindahanCerahMinggu, 15 Desember 2013Situ Ciburuy laukna hese dipancingNyeredet hate ningali herang caina Duh itu saha nu ngalangkung unggal enjingNyeredet hate ningali sorot socana SITU Ciburuy merupakan salah...FikminKujangCeriaSabtu, 22 Juni 2013SAMPURASUN! Ampun paralun! Hapunten sanés ngalangkung silib siloka, sandi sasmita sunyatana!Sréeet! Dicabut tina kowakna. Gurilap! Hérang ngagenclang. Dia...FikminPantun Geter (Bubuka)CeriaMinggu, 10 Maret 2013TRUNGTRENG! Trungtreng! Geter kacapi galuntreng!Ki Juru Pantun sila mendeko. Ngajentrengkeun kacapi buhun. Seja Medar Lampah Sang Geter.“Ahung..! Ahung..! Ahung..! Ahung...SajakNongton Underground 2CeriaKamis, 21 Februari 2013Aya kujang luhur panggung kujang dua seuseukeutna nu ngagembrung luhur panggung newek haté ti jauhna   Sajorowok tina genggerong aing JASAD* getih Sunda sej...