Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: mitoha

Dongeng PasosoreMitoha LalakiCeriaSenin, 12 Oktober 2020MITOHA lalaki datang. Jadi ngulisik deui omonganana sawatara taun ka tukang, basa kuring can méré kabagjaan ka anakna. Mémang teu langsung kana ceuli sora...FikminTresnaCeriaRabu, 2 September 2020“NYA rék ngadagoan naon deui atuh, Tétéh? Sing inget kana umur…,” Apa sasauran. Leuleuy, tapi karasa ngageduk kana angen. Meni hayang m...Dongeng PasosoreBasa Saur jeung MitohaCeriaMinggu, 3 Mei 2020KISUTA.com - Ieu pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun téh, pangpangna mah k...Dongeng PasosoreNu Hayang Dilebok MaungCeriaRabu, 29 April 2020”BUDAK beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na balé-balé. Teui...Dongeng PasosoreNu DeudeuieunCeriaSelasa, 31 Maret 2020BIASANA ogé tara kudu maké dupang-doping sagala. Da masih jagjag belejag. Tapi dumadakan kurang pit. Meureun balas ku capé gawé. Nya, dalah kumaha ...Dongeng PasosoreBasa Anyar PanganténCeriaMinggu, 1 Maret 2020KISUTA.com - Ieu pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun téh, pangpangna mah k...Dongéng PasosoréNu Hayang Dilebok MaungCeriaJumat, 9 Agustus 2019KISUTA.com - ”Budak beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na balé-bal&...Dongeng PasosoreNu Hayang Dilebok MaungCeriaSabtu, 15 September 2018”BUDAK beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na balé-balé. Teui...Dongeng PasosoreBasa Saur jeung MitohaCeriaRabu, 23 Mei 2018KISUTA.com - Ieu pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun téh, pangpangna mah k...Dongeng PasosoreNu Hayang Dilebok MaungCeriaSenin, 21 Mei 2018KISUTA.com - ”Budak beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na balé-bal&...Dongeng PasosoreNu Hayang Dilebok MaungCeriaSelasa, 6 Maret 2018”BUDAK beuki roay. Ku mitoha dibaudan. Ngumbara téh euweuh mundingna!” Mas Sastro humandeuar. Nyarandé lungsé na balé-balé. Teui...Dongeng PasosoreBasa Anyar PanganténCeriaSenin, 26 Februari 2018IEU pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun téh, pangpangna mah kawas nu ngada...Dongeng PasosoreNu DeudeuieunCeriaSelasa, 12 Desember 2017BIASANA ogé tara kudu maké dupang-doping sagala. Da masih jagjag belejag. Tapi dumadakan kurang pit. Meureun balas ku capé gawé. Nya, dalah kumaha ...