Rabu, 28 Oktober 2020
Tag
Tag: panto

Dongeng PasosoreHeuayCeriaRabu, 14 Oktober 2020HANJAKALNA, kuring bogoh pisan ka pamajikan téh. Sakitu manéhna sababaraha kali nyieun kasalahan ogé, dihampura deui, dihampura deui. Ka dieunakeun beuki ...Dongeng PasosoreMitoha LalakiCeriaSenin, 12 Oktober 2020MITOHA lalaki datang. Jadi ngulisik deui omonganana sawatara taun ka tukang, basa kuring can méré kabagjaan ka anakna. Mémang teu langsung kana ceuli sora...FikminAlun-alun SalamancaCeriaSabtu, 10 Oktober 2020TI Avila ka Salamanca, bulan teu weléh alum. Méga jadi hahalang. Mobil nyemprung, meuntaskeun lamunan ka tempat mangkukna urang patepang. Ngabungbang handapeun l...FikminKamarCeriaSabtu, 26 September 2020CARA sasari. Mulangna téh rerencepan. Bangun teu hayangeun aya nu apal, ka mana jeung ti mana manéhna. Mun pareng kawénéhan pasarandog di lawang pa...FikminRhapsodyCeriaJumat, 11 September 2020LUHUR ranjang. Lawas raga nyangsaya. Milang harepan nu leupas ti rénghap ka rénghap napas. Sedeng lalakon palid dina selang nu pajuranteng. Keclak demi keclak in...FikminKukupu 'na Juru SuratCeriaRabu, 12 Agustus 2020KOTA. Sareupna. Siga anjeun nu gigisik, antara hudang saré atawa hayang sidik, mémang kuring geus teu perlu tumanya deui ka ayeuna. "Ah hirup mah dulang tina...FikminRusiahCeriaSelasa, 7 Juli 2020LUHUREUN sajadah. Manéhna. Hayang sumerah ngaleupaskeun rusiah nu salawasna ngaheumpik. Lana jadi panamplokan jeung pangringkeban guligah balaréa. Karék r...FikminNu Teu MalirĂ©CeriaMinggu, 28 Juni 2020BARANG jol langsung ceg kana rémoté kontrol. Teu ieuh maliré. Ninyuh susu campur madu. Sok dina méja hareupeunna. Teu ditolih. Anteng, ganti-ganti ...Dongeng PasosoreIteuk WulungCeriaMinggu, 21 Juni 2020LEUMPANGNA satengah digusur. Ti léngkah ka léngkah, antaré naker. Paromanna nembrakkeun kacapé. Campuh jeung mangpirang rasa nu ngagolak lebah dada...FikminKuring jeung PangĂ©ranCeriaSabtu, 20 Juni 2020KURING nangtung dina lawang luwang liwung. Panto najong kuring nepi ka tibabaranting ka tengah jalan. Kuring ambek. Panto jeung saimah-imahna ku kuring ditémbakkan nepi...FikminNu Nepungan Tungtung PeutingCeriaSelasa, 16 Juni 2020MANÉHNA datang. Tungtung peuting. Meuntasan jandéla nu éta. Jandéla nu lila teu muka. Sésélékét. Kana sesela sarigsigna...FikminTitimangsaCeriaKamis, 11 Juni 2020WARMA. Ukur ngarahuh di lawang enggon. Nganti tujulna saniskara harepan nu keur diweredon lalakon. Lalaunan. Lalangsé disingraykeun. Bréh. Warni. Bungsuna. Keur ...FikminTideuhaCeriaMinggu, 7 Juni 2020DASAR nu geus hideung. Bureng. Lali purwadaksina. Kapan geus kacatet. Golontor asihna nyaangan léngkah. Sulur Rabbuna. Cisocana gumenclang. Nyumiratkeun wawangi dina r&...