Kamis, 25 Februari 2021
Tag
Tag: papatah

FikminNu Langgeng MikanyaahCeriaSelasa, 25 Agustus 2020"INDUNG mana nu luas nyaksian anakna cilaka?" Gumerendeng. Nu jadi indung. Teuteupna euntreup di jauhna. Leungeun katuhuna, pageuh nyepeng pigeulang. Nu kénca, ...FikminNyungsi UdaganCeriaSabtu, 15 Agustus 2020TEU karasa. Geus puluhna ganti kalénder. Saban hujan ngalalangsé. Saban poyan ngaléléwé. Teu weléh dipaké nyarungsum hat&eacut...Dongeng PasosorePapatah Apa Kakara KarasaCeriaKamis, 30 April 2020KISUTA.com - "Pamajikan téh beubeulahan jiwa. Tempat majik dina enggoning ngawelah kahirupan,” saur Apa harita basa kabagéan ngéndong di imah. E...Dongeng PasosorePapatah Apa Kakara KarasaCeriaMinggu, 8 April 2018KISUTA.com - \"Pamajikan téh beubeulahan jiwa. Tempat majik dina enggoning ngawelah kahirupan,” saur Apa harita basa kabagéan ngéndong di imah. Ema ...Dongeng PasosoreNyi Ijah Narah Diajak ka MekahCeriaMinggu, 30 Juli 2017MANG Komod keur guntreng jeung Nyi Ijah. Mang Komod rék ngajak Nyi Ijah ka Mekah, tapi Nyi Ijah keukeuh teu daék milu. Bah Samin, bapana Nyi Ijah milu mangkeuheu...Dongeng PasosorePapatah AbahCeriaSenin, 20 Maret 2017GEUS saminggu, Abah Wira, kaanjangan ku tilu incuna. Peutingna Abah Wira, ngagelendut mapatahan, ku papatah Sunda buhun. \"Saacan mulang ka Batawi, regepkeun nya, Cu...\" Pokn...Dongeng PasosoreNyandu NyandungCeriaSelasa, 14 Maret 2017BOGA dua téh euweuh nu sahijieun. Nu itu nya kukituna. Nu éta nyaéta téa. Sakalieun hayang: nu itu murukusunu, nu éta kalah ngadilak.“...FikminNu Langgeng MikanyaahCeriaSabtu, 14 Januari 2017\"INDUNG mana nu luas nyaksian anakna cilaka?\" Gumerendeng. Nu jadi indung. Teuteupna euntreup di jauhna. Leungeun katuhuna, pageuh nyepeng pigeulang. Nu kénca, antar&...Dongeng PasosoreOpat Puluh PoĆ©naCeriaMinggu, 18 September 2016MEUJEUHNA geulis, ngora, jeung tingalieun sakur lalaki. Awak lempay, beungeut ngadaun seureuh, gado kawas endog sapotong, mun leumpang lir macan teunangan. Taya cawadeun pisan...Dongeng PasosoreNyi Ijah Narah Diajak ka MekahCeriaRabu, 14 September 2016MANG Komod keur guntreng jeung Nyi Ijah. Mang Komod rék ngajak Nyi Ijah ka Mekah, tapi Nyi Ijah keukeuh teu daék milu. Bah Samin, bapana Nyi Ijah milu mangkeuheu...FikminLampu BeureumCeriaSelasa, 10 Mei 2016LAMPU beureum. Jagat hieum. Aya nu katalimbeng dina cangkang nu ahéng. Manéhna teu apal mimiti. Teu apal kudu kumaha satuluyna. Ras ka diri, ras ka indungna, nu ...Dongeng PasosoreNyandu NyandungCeriaMinggu, 28 Februari 2016BOGA dua téh euweuh nu sahijieun. Nu itu nya kukituna. Nu éta nyaéta téa. Sakalieun hayang: nu itu murukusunu, nu éta kalah ngadilak.“...Dongeng PasosorePapatah AbahCeriaSelasa, 5 Januari 2016GEUS saminggu, Abah Wira, kaanjangan ku tilu incuna. Peutingna Abah Wira, ngagelendut mapatahan, ku papatah Sunda buhun. \"Saacan mulang ka Batawi, regepkeun nya, Cu...\" Pokn...