Selasa, 20 Oktober 2020
Tag
Tag: saur

FikminTresnaCeriaRabu, 2 September 2020“NYA rék ngadagoan naon deui atuh, Tétéh? Sing inget kana umur…,” Apa sasauran. Leuleuy, tapi karasa ngageduk kana angen. Meni hayang m...Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaSabtu, 22 Agustus 2020PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti jebul ti pipir, dipirig k...FikminKalangkang MégaCeriaRabu, 5 Agustus 2020TEU weléh nyangked na rerembet haténa. Nineung ku ogona. Teu geulis cenah, ngan manis. Kaduhung ngayonan curhatna. Saung ranggon jadi saksina. Basa rumenghik nya...FikminSajadah EmaCeriaMinggu, 12 Juli 2020"TONG dipindah-pindah!" Taya nu wantun ngukumaha, ngampar pengkereun pisan paimbaran. "Éta téh mas kawin ti Apa hidep, mun Ema solat na sajadah &eacu...FikminRusiahCeriaSelasa, 7 Juli 2020LUHUREUN sajadah. Manéhna. Hayang sumerah ngaleupaskeun rusiah nu salawasna ngaheumpik. Lana jadi panamplokan jeung pangringkeban guligah balaréa. Karék r...Dongeng PasosoreAki JenatCeriaSenin, 22 Juni 2020JUMAAH kasorénakeun, 33 taun kalarung…Langit mimiti ngalayung. Aki Jenat can kénéh nyoréndang koja. Teu katangén mun rék miang...FikminSetasionCeriaSenin, 8 Juni 2020LAWAS temen manéhna nganti. Luhur bangku beton tempat saniskara panunggon. Di setasion pangreureuhan renung jeung mugurna lalakon. Balok jeung erél manjang. Lir ...Dongeng PasosoreKasaktén Aki JenatCeriaRabu, 20 Mei 2020POÉ ieu, 33 taun kalarung… Aki Jenat gesat-gesut. Nyoréndang koja bari ngeupeul padudan. Jrut turun tina golodog. Ngaléngkah rusuh. Uing ngiclik. ...FikminSocaCeriaSenin, 11 Mei 2020AMPIR tengah wengi. Papayun-payun bari ukur pateuteup sakedap. Imut gé teu patos lepas. Asa isin atuda. Seueur pisan nu hoyong dikedalkeun, tapi sieun salira kaabotan. ...Dongeng PasosoreBasa Saur jeung MitohaCeriaMinggu, 3 Mei 2020KISUTA.com - Ieu pangalaman kuring basa anyar pangantén. Masih saimah kénéh jeung mitoha. Rada asa-asa rék nyaritakeun téh, pangpangna mah k...FikminNganyam BagjaCeriaMinggu, 3 Mei 2020WANCI carangcang tihang. Gesat-gesut dangdan. Sahinasna. Ceg sisir. Sewuk buuk panjang ngarumbay disisiran. Kuriwek dibeungkeut. Lédak-lédak pipina dipulas wedak...Dongeng PasosoreKetan Teu DikalapaanCeriaSabtu, 2 Mei 2020NGAWAWAAS mangsa nu lawas. Méh kabéh ngébréhan, ngantay na sawangan. Aya pangalaman nu moal leungit tina ingetan. Unggal inget teu weléh ny&...Dongeng PasosoreBuka WarisCeriaJumat, 1 Mei 2020RÉNGSÉ tujuhna, réngsé babagi takajar titinggal bapa. Sadudulur taya nu matok hancengan. Daék narima sapaméréan. Imah panggung...