Jumat, 21 Juni 2024
Sastra & Humor
Sajak

Handapeun Matapoé Bandung

Jumat, 25 September 2020

Handapeun matapoé Bandung awak ngalungsar. Taneuh
ngolétrak pinuh ku kekebul jalan. Jalan
ngabatu disangray matapoé. Handapeun matapoé Bandung
angin bangun nu suda ngulayaban. Méga duka ka mana ayang-ayanganana

Handapeun matapoé Bandung teu kapanggih ayana
pameunteu panutan, malah pameunteu indung gé
teu aya. Nyorangan. Bangun nu nyorangan.

Handapeun matapoé Bandung awak ngalungsar
tanpa daya; - Ka mana tatangkalan nu baheula
ngaliuhan?

Ka mana tanah sawarga nu cenah pangancikan
parapohaci?

Handapeun Matapoé Bandung
Awak ngalungsar tanpa daya. Tanpa daya

Bdg, 7 Oktober 1985

Rosyid E. Abby – kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR
masjidraya