Rabu, 23 September 2020
Sastra & Humor
Fiksi
FikminNéyCeriaSenin, 14 September 2020AYA ku baku, Néy, wayah kieu urang bisa kénéh kumacacang. Ka mana nu lian? Urang geus ngobrolkeun rupa-rupa hal. Gandhi, hawa tir...SajakSajak Nagara DémokrasiCeriaSenin, 14 September 2020"Démokrasi geus digantung di awang-awang!"Séah angin basa nangtang hujan silantang. Basasora-sora kabébasan lir mudal din...FikminRhapsodyCeriaJumat, 11 September 2020LUHUR ranjang. Lawas raga nyangsaya. Milang harepan nu leupas ti rénghap ka rénghap napas. Sedeng lalakon palid dina selang nu pajurante...SajakNu Jaradi KorbanCeriaJumat, 11 September 2020réa nu geus jaradi korbankasawenangan kakawasaanteu saeutik nu jaradi korbankatelengesan kasarakahan nu leutik pating jareritnu héngk&e...FikminGudawangCeriaRabu, 9 September 2020“PANGNYOKOTKEUN sisir luhureun gentong padaringan!” Teu talangké, nu dititah geuwat abus ka goah. “Gancang, bisi telat!&rdquo...SajakLagu KahayangCeriaSelasa, 8 September 2020Mun kongang bet hayang jiga parahu nu itunu balayar muru gurat horizontalnu nepungkeun langit jeung laut,biru saendeng-endeng Mun wasa bet hayang meu...FikminPésta Geus LekasanCeriaSenin, 7 September 2020CIMATANA ngalémbéréh mapay pipi. Angin peuting ngusapan buukna nu kari huis. Ngagebahkeun kutu-kutu nu keur ngumpul ngariung dina...SajakDina SajakCeriaSenin, 7 September 2020dina sajak kuringanjeun ngadalingdingjadi dangding dina sajak kuringanjeun ngahaleuangjadi kembang dina sajak kuringanjeun rumingkangjadi heulang d...Dongeng PasosoreNagri SéksiCeriaSenin, 7 September 2020PRÉSIDÉN Nagri Répéh-rapih kacida hélokna nempo rahayat nagri nu rék dibeulina, Nagri Acakadut. “Miski...FikminTresnaCeriaRabu, 2 September 2020“NYA rék ngadagoan naon deui atuh, Tétéh? Sing inget kana umur…,” Apa sasauran. Leuleuy, tapi karasa ngageduk ...FikminSasabCeriaSelasa, 1 September 2020“NUHUN tos kersa sumping,” pok téh. Manéhna imut leleb, “No worries!” témbalna. Dikaos kaki hideung nepi ...SajakPatiCeriaSelasa, 1 September 2020Na kongkolak panon samoja ngarangranganMugurkeun dangdaunan luhureun pajaratanNutupan tutunggul ngabalaan tetenggerGeuning wanci geus kagiridig pati ...FikminNu Langgeng MikanyaahCeriaSelasa, 25 Agustus 2020"INDUNG mana nu luas nyaksian anakna cilaka?" Gumerendeng. Nu jadi indung. Teuteupna euntreup di jauhna. Leungeun katuhuna, pageuh nyepeng pig...Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaSabtu, 22 Agustus 2020PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti ...SajakHandapeun Matapoé KamerdékaanCeriaJumat, 21 Agustus 2020Basa méga bodas ayang-ayangan di langit. Sora barudak awor jeung bituna rasa; "Telah bébas negeri kita Indonésia merdé...FikminWirahmaCeriaKamis, 20 Agustus 2020UKUR wasa neuteup. Kawas adegan lawas. Tujuh welas taun tan laas-laas. Basa aamis cau lebah singkur gelungna. Kolényay bitis dina cowak samping...Dongeng PasosoreTéstimoni Koruptor SoléhCeriaRabu, 19 Agustus 2020RÉK balaka baé, kuring téh koruptor. Ngan kuring mah koruptor anu tarapti. Nepi ka kiwari can kaambeu ku KPK. Padahal teu kungsi ...FikminLengis KasimpéCeriaSenin, 17 Agustus 2020TEU pira. Pédah hayang perhatian ti nu jadi bapa, taya niat nelasan pati sorangan. Saprak Mamih mulang ka Rotterdam, saprak maranéhna pi...Dongeng PasosoreDi Satengahing MargaCeriaSenin, 17 Agustus 2020WANCI sareupna. Tengahing marga. Leuweung geledegan. Nu jauh ka ditu ka dieu. Manéhna sabalad-balad ngeureuyeuh ngakutan koral. Taktakna balol&...FikminNyungsi UdaganCeriaSabtu, 15 Agustus 2020TEU karasa. Geus puluhna ganti kalénder. Saban hujan ngalalangsé. Saban poyan ngaléléwé. Teu weléh dipak&eac...