Rabu, 23 September 2020
Ceria
Sastra & Humor
FikminNéyCeriaSenin, 14 September 2020AYA ku baku, Néy, wayah kieu urang bisa kénéh kumacacang. Ka mana nu lian? Urang geus ngobrolkeun rupa-rupa hal. Gandhi, hawa tiris di New York, Sukarno, ...SajakSajak Nagara DémokrasiCeriaSenin, 14 September 2020"Démokrasi geus digantung di awang-awang!"Séah angin basa nangtang hujan silantang. Basasora-sora kabébasan lir mudal dina sungut-sungutngabudah. ...FikminRhapsodyCeriaJumat, 11 September 2020LUHUR ranjang. Lawas raga nyangsaya. Milang harepan nu leupas ti rénghap ka rénghap napas. Sedeng lalakon palid dina selang nu pajuranteng. Keclak demi keclak in...SajakNu Jaradi KorbanCeriaJumat, 11 September 2020réa nu geus jaradi korbankasawenangan kakawasaanteu saeutik nu jaradi korbankatelengesan kasarakahan nu leutik pating jareritnu héngkér pating kocé...FikminGudawangCeriaRabu, 9 September 2020“PANGNYOKOTKEUN sisir luhureun gentong padaringan!” Teu talangké, nu dititah geuwat abus ka goah. “Gancang, bisi telat!” pokna. Lipen dipulaskeu...SajakLagu KahayangCeriaSelasa, 8 September 2020Mun kongang bet hayang jiga parahu nu itunu balayar muru gurat horizontalnu nepungkeun langit jeung laut,biru saendeng-endeng Mun wasa bet hayang meuntas sagarameuntasan gura...FikminPésta Geus LekasanCeriaSenin, 7 September 2020CIMATANA ngalémbéréh mapay pipi. Angin peuting ngusapan buukna nu kari huis. Ngagebahkeun kutu-kutu nu keur ngumpul ngariung dina palebah kulit sirahna nu...SajakDina SajakCeriaSenin, 7 September 2020dina sajak kuringanjeun ngadalingdingjadi dangding dina sajak kuringanjeun ngahaleuangjadi kembang dina sajak kuringanjeun rumingkangjadi heulang dina sajak kuringanjeun ru...Dongeng PasosoreNagri SéksiCeriaSenin, 7 September 2020PRÉSIDÉN Nagri Répéh-rapih kacida hélokna nempo rahayat nagri nu rék dibeulina, Nagri Acakadut. “Miskin tapi séksi,&rdqu...FikminTresnaCeriaRabu, 2 September 2020“NYA rék ngadagoan naon deui atuh, Tétéh? Sing inget kana umur…,” Apa sasauran. Leuleuy, tapi karasa ngageduk kana angen. Meni hayang m...FikminSasabCeriaSelasa, 1 September 2020“NUHUN tos kersa sumping,” pok téh. Manéhna imut leleb, “No worries!” témbalna. Dikaos kaki hideung nepi ka puhu pingping, disapat...SajakPatiCeriaSelasa, 1 September 2020Na kongkolak panon samoja ngarangranganMugurkeun dangdaunan luhureun pajaratanNutupan tutunggul ngabalaan tetenggerGeuning wanci geus kagiridig pati Lalakon kahirupan : runtu...FikminNu Langgeng MikanyaahCeriaSelasa, 25 Agustus 2020"INDUNG mana nu luas nyaksian anakna cilaka?" Gumerendeng. Nu jadi indung. Teuteupna euntreup di jauhna. Leungeun katuhuna, pageuh nyepeng pigeulang. Nu kénca, ...Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaSabtu, 22 Agustus 2020PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti jebul ti pipir, dipirig k...SajakHandapeun Matapoé KamerdékaanCeriaJumat, 21 Agustus 2020Basa méga bodas ayang-ayangan di langit. Sora barudak awor jeung bituna rasa; "Telah bébas negeri kita Indonésia merdéka!" cenah, mani ram...FikminWirahmaCeriaKamis, 20 Agustus 2020UKUR wasa neuteup. Kawas adegan lawas. Tujuh welas taun tan laas-laas. Basa aamis cau lebah singkur gelungna. Kolényay bitis dina cowak samping ibingna. Sarta sal&eacut...Dongeng PasosoreTéstimoni Koruptor SoléhCeriaRabu, 19 Agustus 2020RÉK balaka baé, kuring téh koruptor. Ngan kuring mah koruptor anu tarapti. Nepi ka kiwari can kaambeu ku KPK. Padahal teu kungsi dudukun. Naon rusiahna......FikminLengis KasimpéCeriaSenin, 17 Agustus 2020TEU pira. Pédah hayang perhatian ti nu jadi bapa, taya niat nelasan pati sorangan. Saprak Mamih mulang ka Rotterdam, saprak maranéhna pipisahan, Papih pireu. Kar...Dongeng PasosoreDi Satengahing MargaCeriaSenin, 17 Agustus 2020WANCI sareupna. Tengahing marga. Leuweung geledegan. Nu jauh ka ditu ka dieu. Manéhna sabalad-balad ngeureuyeuh ngakutan koral. Taktakna balolégér geutah ...FikminNyungsi UdaganCeriaSabtu, 15 Agustus 2020TEU karasa. Geus puluhna ganti kalénder. Saban hujan ngalalangsé. Saban poyan ngaléléwé. Teu weléh dipaké nyarungsum hat&eacut...