Minggu, 25 Oktober 2020
Ceria
Sastra & Humor
FikminWirahmaCeriaKamis, 20 Agustus 2020UKUR wasa neuteup. Kawas adegan lawas. Tujuh welas taun tan laas-laas. Basa aamis cau lebah singkur gelungna. Kolényay bitis dina cowak samping ibingna. Sarta sal&eacut...Dongeng PasosoreTéstimoni Koruptor SoléhCeriaRabu, 19 Agustus 2020RÉK balaka baé, kuring téh koruptor. Ngan kuring mah koruptor anu tarapti. Nepi ka kiwari can kaambeu ku KPK. Padahal teu kungsi dudukun. Naon rusiahna......FikminLengis KasimpéCeriaSenin, 17 Agustus 2020TEU pira. Pédah hayang perhatian ti nu jadi bapa, taya niat nelasan pati sorangan. Saprak Mamih mulang ka Rotterdam, saprak maranéhna pipisahan, Papih pireu. Kar...Dongeng PasosoreDi Satengahing MargaCeriaSenin, 17 Agustus 2020WANCI sareupna. Tengahing marga. Leuweung geledegan. Nu jauh ka ditu ka dieu. Manéhna sabalad-balad ngeureuyeuh ngakutan koral. Taktakna balolégér geutah ...FikminNyungsi UdaganCeriaSabtu, 15 Agustus 2020TEU karasa. Geus puluhna ganti kalénder. Saban hujan ngalalangsé. Saban poyan ngaléléwé. Teu weléh dipaké nyarungsum hat&eacut...FikminKukupu 'na Juru SuratCeriaRabu, 12 Agustus 2020KOTA. Sareupna. Siga anjeun nu gigisik, antara hudang saré atawa hayang sidik, mémang kuring geus teu perlu tumanya deui ka ayeuna. "Ah hirup mah dulang tina...FikminHaréwosCeriaKamis, 6 Agustus 2020BET terus rasa, leungeun nu sasari taya kacapé ngusap késang jeung mépéndé, na mangsa simpé. Dikeukeuweuk. Siga miharep peuting ieu m...FikminKalangkang MégaCeriaRabu, 5 Agustus 2020TEU weléh nyangked na rerembet haténa. Nineung ku ogona. Teu geulis cenah, ngan manis. Kaduhung ngayonan curhatna. Saung ranggon jadi saksina. Basa rumenghik nya...FikminQueen Of The SouthCeriaMinggu, 2 Agustus 2020BASISIR Parangtritis. Bulan mabra. Kalangkangna anteng ulin dina motahna lambak. Kalangkang anjeun jongjon ngulinkeun motahna rasa. Kokoléaban. Sakamalir jeung hiliwir ...Dongeng PasosoreEyang JenatCeriaMinggu, 2 Agustus 2020KISUTA.com - Ngariung saanak incu. Ngampar di tengah imah. Eyang calik nyarandé ka pangkéng. Tengeneunna Indung Enjo andéprok sareng Indung Eni. Kiwaeunna...FikminMung SaliraCeriaSelasa, 28 Juli 2020LALAKON salira sakitu ahéngna. Nganteng dugi ka kiwari. Wuwuh tigin cecepengan. Teu galideur ku rupaning gogoda. Sanaos kedah nandonkeun kang putra. “Hampura Ujan...FikminWawanénCeriaSenin, 27 Juli 2020WANCI Isya manéhna kakara anjog. Mulang ka sarakan. Saenggeus mangpuluh taun lunta kapaksa. Ninggalkeun sagala nu dipikamelang tur dipikacinta. Sajajalan kapireng nu pa...HeHeHe...Satu Sen HilangCeriaSabtu, 25 Juli 2020KISUTA.com - Ketika sedang duduk di sebuah batu besar di pinggiran sungai, Nasruddin melihat sepuluh orang buta yang ingin menyeberangi sungai. Ia menawarkan bantuan kepada me...Dongeng PasosoreMunjungCeriaSabtu, 25 Juli 2020ÉSTU teu puguh sumberna, tapi nyebar tatalépa, pajarkeun aya nu munjung, sugih dibantu dedemit. Moal ka saha nudingna, mana komo saenggeusna dihihidan, najan hen...FikminPertelonCeriaJumat, 24 Juli 2020HUJAN. Sanajan ukur ngaririncik, lila-lila mah caina nyalangkrung na sisi-sisi jalan. Unggal lampu setopan ngawarna beureum, aya léngkah nu rikat ngadeukeutan unggal mo...HeHeHe...Ketika Aku Masih HidupCeriaJumat, 24 Juli 2020KISUTA.com - Nasruddin berada di atas pohon sedang menggergaji dahan. Ada orang lewat berteriak, "He, awas. Jatuh kau nanti! Kau mestinya tidak duduk di ujung dahan itu! A...FikminBalik DugemCeriaSelasa, 21 Juli 2020KULIAT, babatek. Carangkeul. Rét ka gigireun. Si Ganteng geus euweuh. Balikna jam sabaraha nya?"Kamu cantik," cenah basa panggih di diskotik.Teu papisah deui.&#...HeHeHe...Kambing SesatCeriaSelasa, 21 Juli 2020KISUTA.com - Suatu kali Nasruddin mendapatkan seekor kambing yang sesat, entah milik siapa. Ia tangkap kambing itu dan dibawanya pulang. Sampai di rumah ia menyembelihnya. Ka...FikminNénéng Badé NikahCeriaRabu, 15 Juli 2020KANG Opang, sasih payun Nénéng cios nikah. Kang Opang tos jangji, badé mangmotoankeun. Kadé hilap, nya. Sareng éta deuih, Kang Opang, mas ka...FikminSajadah EmaCeriaMinggu, 12 Juli 2020"TONG dipindah-pindah!" Taya nu wantun ngukumaha, ngampar pengkereun pisan paimbaran. "Éta téh mas kawin ti Apa hidep, mun Ema solat na sajadah &eacu...