Jumat, 2 Juni 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminBoéhCeriaSenin, 6 April 2020GEBRUG! Sora nu ngagubra luhureun lalangit. Angger lebah dinya. Pamajikan jeung barudak geus bariasa ngadéngéna. Teu ngarasa keueung deu...Dongeng PasosoreNgarah PatiCeriaSenin, 6 April 2020PABUBURIT. Halimun tituturubun. Lebah wahangan Cisamuni, hiji rakit keur nyisi. Jleng. Saurang jajaka, luncat. Hanjat ka darat. Dituturkeun ajag nu tu...FikminSuminarCeriaSenin, 6 April 2020DIKALANG purnama. Dina sasamar damar. Suminar. Sapasang liliuh soca. Lalancip réma. Gelung Sripanggung ngaliwung aamis cau. Katut kabaya ngalam...Dongeng PasosoreMangsa Datang BulanCeriaMinggu, 5 April 2020SABAN bulan tanggal hiji teu weléh diarep-arep ku nu di imah. Batur sakantor tinglaliud hareupeun bendahara. Paheula-heula nanda tangan. Aya nu...Dongeng PasosoreTangkal Jagong Mang JumadCeriaSabtu, 4 April 2020"URANG mah hayang nyobaan jiga batur, Mèd," ceuk Santa bari ngasur-ngasur suluh kana durukan. "Naon kitu?" Kèmèd...FikminNu Néangan JalanCeriaJumat, 3 April 2020"HAYANG hanjat, ngopépang nyiar cukang geusan muntang. Suwung. Koléab deui, ngangkleung dina umpalan kabingung." Klik. Bray. Jad...Dongeng PasosoreCuruk Tukang MeriCeriaJumat, 3 April 2020PABEUBEURANG. Dak dumadakan langit angkeub disusul pating gelegerna sora gelap jeung burinyanyna kingkilaban matak pikahariwangeun. Paralak-paralak ca...FikminNyi RonggéngCeriaKamis, 2 April 2020NGAHAJA motong jalan satapak sangkan téréh nepi ka lembur. Poé Ngagayuh ka tengah peuting. Langit ngungun. Bulan siga nalangsa. L...Dongeng PasosoreBeuritCeriaKamis, 2 April 2020MIMITINA mah Mas Tato. Baheula, basa anjeunna mulih moro ti Ghana, ngadon nyandak beurit sajodo. Marontok naker. Ngadarungkuk sagedé méj...FikminKareueusCeriaRabu, 1 April 2020NIKREUH. Kareueus disangkéh pageuh. Leuseuh. Sapanjang torotoar. Aya jerit tina peujit nu peurih. Ras, piwejang nu jadi akina. "Kahad&eacut...Dongeng PasosoreSasakala LélésCeriaRabu, 1 April 2020WAKTU tentara Siliwangi balik hijrah ti Yogya, luyu jeung intruksi panglima divisi sakabéh pasukan kudu ngeusian deui kantong2 gerilya asalna. ...Dongeng PasosoreNu DeudeuieunCeriaSelasa, 31 Maret 2020BIASANA ogé tara kudu maké dupang-doping sagala. Da masih jagjag belejag. Tapi dumadakan kurang pit. Meureun balas ku capé gaw&ea...FikminTaman SawargaCeriaSenin, 30 Maret 2020AYA ku éndah kembang tablo, kitu gerentesna. Tablo keur meumeujeuhna laligar, kayas marakbak dina balong tukangeun imah. Ceuk pikirna, nya ieu ...Dongeng PasosoreNgulayabanCeriaSenin, 30 Maret 2020NYAH beunta. Karasa sagala robah. Gigisik. Reuwas. Naha kulit maruragan? Karasa lalinu. Tulang tarang diadu jeung tulang-tulang ramo. Nyobaan nguliat....Dongeng PasosoreGoyang MautCeriaMinggu, 29 Maret 2020BUJUR démplon, pikabitaeun nu nénjo. Imut jeung dilakna matak ngendagkeun jajantung para jajaka nu keur sumedeng begér. Ditilik t...FikminRanjangCeriaMinggu, 29 Maret 2020PEUTING terus ngahégak ka puseurna. Manéhna. Angger diuk ‘na biwir ranjang. Ranjang nu can robah rurub kulambuna. Ranjang nu can k...Dongeng PasosoreNu Tarung Handapeun LayungCeriaJumat, 27 Maret 2020DUA kalangkang lawung. Padungdung handapeun layung. Mesat pedang séwang-séwang. Belesat silih tarajang. Gorowook! Hiuk, trang! Trang! Ga...FikminCumponCeriaKamis, 26 Maret 2020PEUNTASEUN setasion. Dua iteuk pakotrék. Otél. Teuteupna nu linduk liuh ngan wasa dibales ku gerentes, ”Ahirna nungtung dina lawun...Dongéng PasosoréSasakala KadungoraCeriaRabu, 25 Maret 2020HIJI sepuh tokoh masyarakat di wilayah Leles namina Mbah Wangsa. Gaduh istri dua. Dina hiji dinten, anjeunna kedah kilir ka nu anom. Kaleresan anjeunn...Dongéng PasosoréDulkonangCeriaSelasa, 24 Maret 2020SAHA nu bireuk ka Dulkonang? Tato saawak-awak, bedas lir sapi bali. Kuciah héngkér, bangsa préman épés mé&ea...