Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminSugan JagaCeriaSelasa, 9 Juni 2020URANG teundeun saayeunaeun mah. Tong dina handeuleum sieum. Geueuman. Matak keueung. Kitu deui ulah dina hanjuang siang. Matak éra parada. Negr...FikminSetasionCeriaSenin, 8 Juni 2020LAWAS temen manéhna nganti. Luhur bangku beton tempat saniskara panunggon. Di setasion pangreureuhan renung jeung mugurna lalakon. Balok jeung ...FikminTideuhaCeriaMinggu, 7 Juni 2020DASAR nu geus hideung. Bureng. Lali purwadaksina. Kapan geus kacatet. Golontor asihna nyaangan léngkah. Sulur Rabbuna. Cisocana gumenclang. Nyu...Dongeng PasosoreNu NyiduhanCeriaMinggu, 7 Juni 2020ROMBONGAN Ibu-ibu PKK dina hiji waktu nyarter beus pariwisata. Arindit piknik ka Puncak. Najan mobil pariwisata, hanjakal teu aya pasilitas toil&eacut...FikminRindianiCeriaSabtu, 6 Juni 2020PALATARAN kampus. Manéhna nu teu weléh jadi puseur teuteupan ti dua taun nu kalarung. Buukna, panonna, léngkahna nu sok dibarenga...Dongeng PasosoreJurig AwéwénaCeriaSabtu, 6 Juni 2020SI Cépot boga pagawéan anyar. Meuntas-meuntaskeun jalma nu lalar liwat peuting. Ari kasang tukangna kitu téh pédah aya aw&...FikminManéhCeriaJumat, 5 Juni 2020SUMPAH, sing daék demi! Resep kénéh ngabandungan lalakon baheula. Nu pajar ceuk manéh, tinggaleun jaman. Karasana ku uing,...Dongeng PasosoreBuah IhlasCeriaSelasa, 2 Juni 2020KEUR ‘tadabur alam” mapay-mapay sisi walungan, Syekh Basyir ngadéngé sora ti peuntas ditu. Kawas nu keur dikir ngawiridkeun ...FikminKalangkangCeriaSenin, 1 Juni 2020BRAY. Panto kamar dibuka. Dipapag imut maneuh manéhna. Nu lawas teu walakaya. Ngabayakyak luhur ranjang. Sepa. Tapi kalangkang bugang guyang ge...Dongeng PasosoreCarios Picontoeun para JajakaCeriaSenin, 1 Juni 2020BOGA kabogoh téh lima. Awéwé kabéh. Sanajan nu kaopat mah rada jalingkak, teu kaop ningali tangkal, sok terus gugulantunga...Dongeng PasosoreJimat ti AkiCeriaMinggu, 31 Mei 2020SABAN mencétan kitu jeung kitu. Ngagelendut. Lanceuk-lanceuk mah, tingkoléséd. Meureun boseneun, loba nu teu kahartina. Komo incu...FikminDina Peuting nu BayeungyangCeriaSabtu, 30 Mei 2020BASA manéhna keur lunta, duka rék ka mana. Ukur milangan léngkah, sakaparan-paran. Dina ronghéapna peuting nu bayeungyang....Dongeng PasosorePaséa jeung KarétaCeriaJumat, 29 Mei 2020KISUTA.com - Unggal taun mun rék mudik téh sok riweuh. Tadi mah nepika bedo, mangkaning geus meuli karcis karéta. Nepika tilu kal...FikminSono Abdi ka Salira, PurnamaCeriaKamis, 28 Mei 2020PEUTING mongkléng ngeukeup simpé. Langit gumuruh, pangeusina saruka bungah. Widadari tinggeleber, nunutur Asiyah jeung Maryam. Malaikat...Dongeng PasosoreGambar na PalangkakanCeriaKamis, 28 Mei 2020NYI Rukami jadi ka Ki Ihan. Béntang Kampung Legok Baok nu bahénol nérkom téh bet daék geuning dikawin ku pamuda ben...Dongeng PasosoreBudak SoméahCeriaRabu, 27 Mei 2020DINA jero angkot, penumpang padedet. Komo wayah bubaran budak sakola mah. Jaba ti éta, hawa nu angkeub matak hareudang. Gigireun kuring, ibu-i...FikminDeudeuh nu PageuhCeriaSelasa, 26 Mei 2020GEUGEUTNA mah angger teu robah, Mi. Ngan kawani beuki ngurangan. Teu kawas harita, basa mimiti wawuh, uing sok ngacungkeun jari tengah ka unggal jalma...Dongeng PasosoreNgulayabanCeriaSelasa, 26 Mei 2020NYAH beunta. Karasa sagala robah. Gigisik. Reuwas. Naha kulit maruragan? Karasa lalinu. Tulang tarang diadu jeung tulang-tulang ramo. Nyobaan nguliat....FikminKonsuménCeriaSenin, 25 Mei 2020SASAT geus jadi langganan satia. Geura waé, najan sorangan keur dipaké ku sémah séjén gé, naha da kajeun nga...Dongeng PasosoreNu Arindit IbadahCeriaSenin, 25 Mei 2020UKUR kahalangan ku jalan komplék, imah kuring jeung imahna téh. Pa Thomas ngaranna. Tatangga nu teu weléh muka kaca mobilna. Ungg...