Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
Dongeng PasosoreJubah GoniCeriaSabtu, 22 Agustus 2020PENDOPO Kadaton, heurin ku para inohong Nagri Aisénodné. Hémpak merbayaksa, nganti Ingkang Prabu, Raja Imron Al-Manar. Nu dianti ...SajakHandapeun Matapoé KamerdékaanCeriaJumat, 21 Agustus 2020Basa méga bodas ayang-ayangan di langit. Sora barudak awor jeung bituna rasa; "Telah bébas negeri kita Indonésia merdé...FikminWirahmaCeriaKamis, 20 Agustus 2020UKUR wasa neuteup. Kawas adegan lawas. Tujuh welas taun tan laas-laas. Basa aamis cau lebah singkur gelungna. Kolényay bitis dina cowak samping...Dongeng PasosoreTéstimoni Koruptor SoléhCeriaRabu, 19 Agustus 2020RÉK balaka baé, kuring téh koruptor. Ngan kuring mah koruptor anu tarapti. Nepi ka kiwari can kaambeu ku KPK. Padahal teu kungsi ...FikminLengis KasimpéCeriaSenin, 17 Agustus 2020TEU pira. Pédah hayang perhatian ti nu jadi bapa, taya niat nelasan pati sorangan. Saprak Mamih mulang ka Rotterdam, saprak maranéhna pi...Dongeng PasosoreDi Satengahing MargaCeriaSenin, 17 Agustus 2020WANCI sareupna. Tengahing marga. Leuweung geledegan. Nu jauh ka ditu ka dieu. Manéhna sabalad-balad ngeureuyeuh ngakutan koral. Taktakna balol&...FikminNyungsi UdaganCeriaSabtu, 15 Agustus 2020TEU karasa. Geus puluhna ganti kalénder. Saban hujan ngalalangsé. Saban poyan ngaléléwé. Teu weléh dipak&eac...FikminKukupu 'na Juru SuratCeriaRabu, 12 Agustus 2020KOTA. Sareupna. Siga anjeun nu gigisik, antara hudang saré atawa hayang sidik, mémang kuring geus teu perlu tumanya deui ka ayeuna. "...FikminHaréwosCeriaKamis, 6 Agustus 2020BET terus rasa, leungeun nu sasari taya kacapé ngusap késang jeung mépéndé, na mangsa simpé. Dikeukeuweuk. S...FikminKalangkang MégaCeriaRabu, 5 Agustus 2020TEU weléh nyangked na rerembet haténa. Nineung ku ogona. Teu geulis cenah, ngan manis. Kaduhung ngayonan curhatna. Saung ranggon jadi sa...FikminQueen Of The SouthCeriaMinggu, 2 Agustus 2020BASISIR Parangtritis. Bulan mabra. Kalangkangna anteng ulin dina motahna lambak. Kalangkang anjeun jongjon ngulinkeun motahna rasa. Kokoléaban....Dongeng PasosoreEyang JenatCeriaMinggu, 2 Agustus 2020KISUTA.com - Ngariung saanak incu. Ngampar di tengah imah. Eyang calik nyarandé ka pangkéng. Tengeneunna Indung Enjo andéprok sar...FikminMung SaliraCeriaSelasa, 28 Juli 2020LALAKON salira sakitu ahéngna. Nganteng dugi ka kiwari. Wuwuh tigin cecepengan. Teu galideur ku rupaning gogoda. Sanaos kedah nandonkeun kang p...FikminWawanénCeriaSenin, 27 Juli 2020WANCI Isya manéhna kakara anjog. Mulang ka sarakan. Saenggeus mangpuluh taun lunta kapaksa. Ninggalkeun sagala nu dipikamelang tur dipikacinta....Dongeng PasosoreMunjungCeriaSabtu, 25 Juli 2020ÉSTU teu puguh sumberna, tapi nyebar tatalépa, pajarkeun aya nu munjung, sugih dibantu dedemit. Moal ka saha nudingna, mana komo saengge...FikminPertelonCeriaJumat, 24 Juli 2020HUJAN. Sanajan ukur ngaririncik, lila-lila mah caina nyalangkrung na sisi-sisi jalan. Unggal lampu setopan ngawarna beureum, aya léngkah nu rik...FikminBalik DugemCeriaSelasa, 21 Juli 2020KULIAT, babatek. Carangkeul. Rét ka gigireun. Si Ganteng geus euweuh. Balikna jam sabaraha nya?"Kamu cantik," cenah basa panggih di dis...FikminNénéng Badé NikahCeriaRabu, 15 Juli 2020KANG Opang, sasih payun Nénéng cios nikah. Kang Opang tos jangji, badé mangmotoankeun. Kadé hilap, nya. Sareng éta ...FikminSajadah EmaCeriaMinggu, 12 Juli 2020"TONG dipindah-pindah!" Taya nu wantun ngukumaha, ngampar pengkereun pisan paimbaran. "Éta téh mas kawin ti Apa hidep, mun E...FikminRusiahCeriaSelasa, 7 Juli 2020LUHUREUN sajadah. Manéhna. Hayang sumerah ngaleupaskeun rusiah nu salawasna ngaheumpik. Lana jadi panamplokan jeung pangringkeban guligah balar...