Kamis, 30 November 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminHiji Mangsa di Hiji TempatCeriaMinggu, 11 Oktober 2020UING ngahuleng kénéh. Leungeun ngeleper. Haté ngageter. Teu ngarti ku nu ujug-ujug laklak dasar. “Bayawak sia mah, Goblog!&...Dongeng PasosoreSajatining AsihCeriaMinggu, 11 Oktober 2020LÉNGKAH antaré mapay taman nu satungtung deuleu kekembangan. Anjog ka saung di tengah patamanan. Plato, Maharesi, keur pepeta. “Ka...FikminAlun-alun SalamancaCeriaSabtu, 10 Oktober 2020TI Avila ka Salamanca, bulan teu weléh alum. Méga jadi hahalang. Mobil nyemprung, meuntaskeun lamunan ka tempat mangkukna urang patepang...SajakSimponi Kembang PatamanCeriaJumat, 9 Oktober 2020Kuring ayeuna tangkalkasarumahan daun-daunleubeut jujumplukanngarandakah, duh, ngarandakahna sela-sela rajegna tatangkalandi leuweung luwang-liwung K...Dongeng PasosoreJawara ManglayangCeriaJumat, 9 Oktober 2020SAMINGGU numpi di kamar, gurang-gerung. Imah kotka oyag bakat ku mindeng diténjragan.Keuheul pacampur ambek kapegung. Unggal nyapék lang...FikminDihudang ImpianCeriaJumat, 9 Oktober 2020MANÉHNA ngaleupaskeun keukeupan. “Teu pisan ngimpi, Kén...” lalaunan nguniang, nonggongan nu keur lalanggiran, jadi silu&eac...FikminWeléhCeriaSabtu, 3 Oktober 2020GEUS ampir saminggu. Kalangkang nu hideung. Leuwih hideung tina pulas peuting. Sok datang meneran poé cicing dina mangsa nu paling jempling....SajakLagu KakangenCeriaJumat, 2 Oktober 2020girimispras-prismanjangkeun kakangenka lemah sarakanka angin ngulayabanka daun-daun kembang sapatu di pakarangan girimispras-priskana embun-embunanma...FikminImpianCeriaRabu, 30 September 2020PEUTING geus rék lekasan. Jemplingna mimiti peuray. Kagiridig ku sora-sora nu geus maranti. Manéhna. Anteng kénéh. Ngahene...Dongeng PasosorePidato Bapa PresidénCeriaRabu, 30 September 2020IEU nagara téh diwangun ku cimata, Sujang. Meunang dekal-dekul aki jeung nini: Hudang tengah peuting, ngadon abdas ku ciibun. Munajat bari nung...FikminPatenggangCeriaSelasa, 29 September 2020NAJAN teu pati laju, parahu teh teu burung maju. Cai nu kadupak lalaunan nyingray, oyag-oyagan siga oyagna daun-daun garing nu disusurung ku hiurna an...SajakSimponi KarisiCeriaSelasa, 29 September 2020kula can kungsi tibra saré na tangkeupan peuting-peuting nu jemplingsab nagri kula keur gunjang-ganjingpirang-pirang batu koral diawurkeun ti l...FikminTinemu BagjaCeriaSenin, 28 September 2020HUJAN lir dicicikeun ti langit. Nyurulung tina panyawéran. Sawaréh ngeclak. Sawaréh deui muncrat, ngajadi iris. Panineungan milu ...FikminUltahCeriaMinggu, 27 September 2020JAMAN keur sarwa walurat. Tong boro jeung méré hadiah pikeun budak. Keur dahar sapopoé ogé, koréh-koréh cok....SajakLewangCeriaMinggu, 27 September 2020Aweuhan magrib patémbalan jeung sora kelakson,ukur kapireng ngagerendeng dina pangreungeubasa anjeun ngaberung ngumbar kabingungnu satia ngukun...FikminKamarCeriaSabtu, 26 September 2020CARA sasari. Mulangna téh rerencepan. Bangun teu hayangeun aya nu apal, ka mana jeung ti mana manéhna. Mun pareng kawénéha...SajakSajak Nineung Keur BapaCeriaSabtu, 26 September 2020Pa,ning langit masih kénéh géhéngnyésakeun bangkarak panonpoéna jiwa nu dicangkalak ku rasa katandasa;Asa ca...SajakHandapeun Matapoé BandungCeriaJumat, 25 September 2020Handapeun matapoé Bandung awak ngalungsar. Taneuhngolétrak pinuh ku kekebul jalan. Jalanngabatu disangray matapoé. Handapeun mata...FikminImpianCeriaKamis, 24 September 2020PEUTING geus rék lekasan. Jemplingna mimiti peuray. Kagiridig ku sora-sora nu geus maranti. Manéhna. Anteng kénéh. Ngahene...SajakLagu KakangenCeriaRabu, 23 September 2020girimispras-prismanjangkeun kakangenka lemah sarakanka angin ngulayabanka daun-daun kembang sapatu di pakarangan girimispras-priskana embun-embunanma...