Jumat, 24 Maret 2023
Sastra & Humor
Fiksi
FikminNu KeketrokCeriaMinggu, 24 Mei 2020NGALUNGSAR dina rerembet keueung. Katambias. Dina sagara tineung. Miangen. Nahun. Basa mukakeun hordéng. Haté lumenyap. Manéhna k...FikminMulangCeriaSabtu, 23 Mei 2020NANGTUNG di dieu. Asa nangtung tujuh likur taun kalarung. Basa ninggalkeun lembur. Ninggalkeun manéhna jeung orok dina aisan. “Geura lunt...Dongeng PasosoreBasa HP KautahkeunCeriaSabtu, 23 Mei 2020KATINGGALEUN karéta, kapaksa mudik téh kana élf. Pajejel. Diuk saukur ngantelkeun tunggir. Euweuh nu genaheun, kilangbara tumanin...FikminTawis AsihCeriaJumat, 22 Mei 2020LAYUNG mapaés langit soré. Sumiratna ngempur nojo haté. Nangkeup haneut parat nepi ka lelembutan. Hiliwirna angin ngadalingdingke...FikminPajaratanCeriaKamis, 21 Mei 2020GEUS girimis deui baé. Bareng jeung kalakay nu maruragan, tutunggul ting pucunghul. Lir supa nu kaluar tina jero taneuh. Do’a riab ngarap...Dongeng PasosoreCarita Waliwis BodasCeriaKamis, 21 Mei 2020CER getih ngucur tina beuheung nu dipancung. Awakna ngerejet sakeudeung, laju nyawana leupas. Réang nu ceurik. \"Innalillahi wainnailaihi roji&...FikminJalan KipayahCeriaRabu, 20 Mei 2020\"SALIB!\" Teteg. Sakecap nu kedal tina lisanna. \"Tadi peuting dibawana, geus didakwa,\" réang sora-sora pating jorowok. \"Pilatus mah embung ...Dongeng PasosoreKasaktén Aki JenatCeriaRabu, 20 Mei 2020POÉ ieu, 33 taun kalarung… Aki Jenat gesat-gesut. Nyoréndang koja bari ngeupeul padudan. Jrut turun tina golodog. Ngaléng...FikminNgagugat AjalCeriaSelasa, 19 Mei 2020MANÉHNA ngagurinjal hudang, mukakeun samping kebat nu ngarurub awakna. “Aing moal waka paéh!” Panonna hurung neuteup sakab&e...FikminGambarCeriaSenin, 18 Mei 2020SATENGAH lumpat. Adim. Ngagigiwing buku gambar. Gambar imahna tungtung tanjung. Diiuhan satiung layung. Tempat jengkar jeung balabuhna asih pangrungru...Dongeng PasosoreLeungeunCeriaSenin, 18 Mei 2020“ASA kekerenyedan waé...,” ceuk pamajikan bari alak-ilik kana leungeun kéncana. Geus pasti ka dituna bakal nyambung jeung ki...FikminAsih nu WeningCeriaMinggu, 17 Mei 2020NGAWELAH hirup, geusan hurip. Nahun. Saigel. Ngawirahma dina silungna. Lain teu kabongroy ku gurilapna mamanis dunya. “Pa, sabar.., cumah, mihar...Dongeng PasosoreJodo Keur KuringCeriaMinggu, 17 Mei 2020CLAK kana angkot St.Hall-Cimahi. Langsung disampakkeun ciptaan Gusti anu éndah. Pahareup-hareup. Haté ngalenyap. Duh, Gusti...ieu kitu p...FikminManéhna, Lalaki nu Datang ti Puhu JamanCeriaSabtu, 16 Mei 2020SAHA, ti mana asalna? Jalma tinggerendeng nyawalakeun, Manéhna. Kembanglambé pajamanan. Lalaki nu nyumput dina rembetna rungkun ungkara....Dongeng PasosoreTepung di Kandang MaungCeriaSabtu, 16 Mei 2020TEU kasawang ti anggalna, jauh tina panyangka. Euweuh kila-kila kudu tepung deui jeung manéhna. Papisah sapuluh taun meni asa cik kén&ea...FikminNu Néangan JalanCeriaJumat, 15 Mei 2020"HAYANG hanjat, ngopépang nyiar cukang geusan muntang. Suwung. Koléab deui, ngangkleung dina umpalan kabingung." Klik. Bray. Jad...Dongeng PasosoreJawara PakidulanCeriaJumat, 15 Mei 2020“TANGGOAN aing ku dia Gentong!” handaruan ti kajauhna. Ukur sababaraha gorobas, lir ajag buringas leupas, rembetna leuweung Lebak Seureuh ...FikminDi Jabal TsurCeriaKamis, 14 Mei 2020ANGIN nu ngahiur nganteur rasa nu béda. Satutas meuntas sagara kikisik. Aya gunung nu dijugjug. Lebah puncerna pisan, guha leutik némbon...Dongeng PasosorePoékCeriaKamis, 14 Mei 2020“ASTAGFIRULLOH!” nyaring kagentak. Panon beunta. Nyampak poék mongkleng. Pulsa token beak meureun. Matak listrik pareum ogé....FikminBagéaCeriaRabu, 13 Mei 2020RANDEG, ngareureuhan. Nungguan balébat liwat. Poé ka dualas. Gasik dina waktuna, ingkah ti guha nu kari ramat lancah. Nurugtug ka lampin...