Jumat, 22 Januari 2021
Ceria
Sastra & Humor
FikminNgimplengCeriaSabtu, 14 Maret 2020SUKUNA geus teu kuat napak. Rumanggieung. Sirahna dibengker, majar puyeng. Dicabak leungeunna, panas. Dug deui bari ngimpleng. Pangajak barudak teu ditolih. Horéam dira...HeHeHe...Mulut BerapiCeriaSabtu, 14 Maret 2020KISUTA.com - Nasruddin datang ke sebuah penginapan, dan ia disambut pemilik penginapan dengan sikap yang dibuat-buat. "Kalau perlu apa-apa tinggal bilang saja," katany...Dongeng PasosoreSaangkot jeung TérorisCeriaSabtu, 14 Maret 2020SEBEL! Sebel kabina-bina, mani asa parat kana elak-elakan. Sabenerna mah keuheul kétang, naha bet aya kénéh mangkeluk kawas kitu. Ngan dipikir ka peutingn...FikminHujanCeriaJumat, 13 Maret 2020HUJAN émprak dina kenténg. Tingkocéak muru talang. Ngagalantang dina pancuran. Maloncor tina sela-sela hateup. Luncat kana kaca jandéla. Maruntang....Dongeng PasosoreHidirCeriaJumat, 13 Maret 2020KEUR wirid, réngsé tahajud, aya nu keketrok. Nyampak aki-aki kundang iteuk na lawang panto. Séréngéhna ningtrimkeun ati. Ras ka dongé...HeHeHe...Hubungan Suami IstriCeriaJumat, 13 Maret 2020KISUTA.com - Nasrudin dan istrinya bertengkar sengit. Saking jengkelnya, si istri kabur ke rumah tetangga. Pada waktu itu kebetulan si tetangga sedang mempunyai hajat perkawin...FikminLayonCeriaKamis, 12 Maret 2020KARMA. Angger nyegruk. Pageuh ngarangkul layon indungna. Kenténg molongo. Suhunan ngaharelob. Bilik bolongor. Sarta salambar haté nu tobros. Jadi isarah lawas sa...Dongeng PasosoreSirahCeriaKamis, 12 Maret 2020KURING rék nyaritakeun sirah sorangan. Duka kumaha mimitina, ieu sirah ngadadak ngaleutikan. Unggal menit. Unggal jam. Unggal poé. Unggal minggu. Unggal bulan. K...Dongeng PasosoreBagongCeriaRabu, 11 Maret 2020TEU nyalahan omongan Abah téh. Di lebah léngkob nu baheula disebut Monas, kaciri jarapah keur anteng ngagayem pucuk sengon. Di punclut munara, nu emasna geus dig...FikminFragmén HujanCeriaSelasa, 10 Maret 2020MONGKLÉNG saparat langit. Peuting nu moal panggih jeung bulan. Sab hujan geus miheulaan. Kembang-kembang murungkut katirisan. Conchita keur ngalangeu, lebah jandé...HeHeHe...Ketika Raja Bicara PadakuCeriaSelasa, 10 Maret 2020KISUTA.com - Nasruddin pulang ke kampungnya setelah pergi ke ibukota kerajaan. Penduduk kampung berkerumun, ingin mendengar cerita dari istana.   "Aku hanya bisa me...Dongeng PasosoreJawara PakidulanCeriaSelasa, 10 Maret 2020“TANGGOAN aing ku dia Gentong!” handaruan ti kajauhna. Ukur sababaraha gorobas, lir ajag buringas leupas, rembetna leuweung Lebak Seureuh ukur sa-pangbauan pejus. ...FikminGalécokCeriaSenin, 9 Maret 2020JALAN tol. Mobil nyemprung. Hujan lir dicicikeun. Tuk-tek wipper ngusapan kaca. Nyingraykeun pirang-pirang keclak. Beueusna rembes tina panon kana haté. Anjeun jongjon nyetir...HeHeHe...Soalnya Pernah TertipuCeriaMinggu, 8 Maret 2020KISUTA.com - Pada suatu hari seorang tetangga meminjam uang kepada Nasruddin. Ia memang dikenal suka pinjam uang, jadi Nasruddin berpikir bahwa uangnya tentu tidak akan dikemb...Dongeng PasosorePaséa jeung KarétaCeriaMinggu, 8 Maret 2020KISUTA.com - Unggal taun mun rék mudik téh sok riweuh. Tadi mah nepika bedo, mangkaning geus meuli karcis karéta. Nepika tilu kali meuli karcis téh...FikminSada KasimpéCeriaSabtu, 7 Maret 2020SACURNA kamari. Duka ti leuweung mana, muray sajodo ngadon bumetah na tangkal jambu. Teu ieuh diganggu, purah galécok ngahudangkeun saban subuh. Anggur barudak laweun n...HeHeHe...Obat PenyuburCeriaSabtu, 7 Maret 2020KISUTA.com - Seorang lelaki mendatangi dokter mengeluhkan istrinya yang sudah lama belum juga bisa memberinya keturunan. Setelah memeriksa denyut jantung si istri, dokter berk...Dongeng PasosoreAsa Diseureud EngangCeriaSabtu, 7 Maret 2020KISUTA.com - Rada kaéraan kamari mah, basa salat maghrib berjamaah di masjid. Nu sarolat jadi ébat. Kaasup imam nu ngocéak pangtarikna. Teu pira rarasaan ...HeHeHe...Kebahagiaan Itu...CeriaJumat, 6 Maret 2020KISUTA.com - Nasrudin tinggal di sebuah kampung yang padat. Penduduk kampung itu anaknya banyak karena tidak mengenal Keluarga Berencana, dan rumah mereka sempit sehingga mere...Dongeng PasosoreNu NgarekétCeriaJumat, 6 Maret 2020KISUTA.com - “Cobi goyangkeun, Mah…” cekéng téh. “Papah lungsur heula atuh,” témbal indung si bungsu. “Mamah ti luh...