Sabtu, 19 September 2020
Ceria
Sastra & Humor
HeHeHe...AlasanCeriaSabtu, 21 Maret 2020KISUTA.com - Pada suatu hari Nasruddin pergi menemui seorang yang kaya raya. "Tolong beri saya uang," kata Nasruddin. "Untuk apa?" tanya si orang kaya. "...Dongéng PasosoréDi Hiji TamanCeriaSabtu, 21 Maret 2020NIAT rék malem mingguan jeung manéhna. Geus paheut, panggih di hiji taman, rék pada-pada maké kaos bulao. Ari gék dina korsi taman, ari jol ...FikminLautzeCeriaJumat, 20 Maret 2020MANGPRÉT, sakalumpat-lampét. Nu ngudag beuki deukeut. Reg, hareupeun wangunan. Nyalingker. Ngahékok, deukeut sumur. Jekuk! Bangkieung. Gubrag! Teu walakay...Dongeng PasosoreNu Niat HijrahCeriaJumat, 20 Maret 2020GEUS diniatan, manéhna rék hijrah. Rék pindah pileumpangan. Ngagedig. muru masjid kota. Sumanget hijrah dina haténa, beuki ngagancangkeun leumpangn...HeHeHe...Nilai Sebuah KebenaranCeriaKamis, 19 Maret 2020KISUTA.com - "Jika engkau menginginkan kebenaran," kata Nasrudin kepada sekelompok pencari ilmu yang datang kepadanya untuk mendengarkan ajarannya, "engkau harus m...Dongeng PasosoreNgarah PatiCeriaKamis, 19 Maret 2020PABUBURIT. Halimun tituturubun. Lebah wahangan Cisamuni, hiji rakit keur nyisi. Jleng. Saurang jajaka, luncat. Hanjat ka darat. Dituturkeun ajag nu tuluy babaung. "Ieu lem...FikminBulan nu NaningCeriaRabu, 18 Maret 2020BASA ka Bandung, Naning nyempetkeun meuli bulan, sarébueun. Isukna, dibikeun ka Si Aa. Embungeun. Dibikeun ka Si Akang. Embungeun. Ka lalaki séjén. Sarua ...Dongeng PasosoreNu KalamotCeriaRabu, 18 Maret 2020KISUTA.com - Ngusir karungsing, nyieuhkeun bangbaluh pikir. Ngadon nguseup di walungan landeuheun lembur. Indit bada lohor. Gék wé diuk na batu démprak si...HeHeHe...Sebelum TerlambatCeriaSelasa, 17 Maret 2020KISUTA.com - Nasruddin menyuruh seorang anak mengambil air di pancuran. "Awas, jangan sampai kendi ini pecah!" teriaknya sambil menampar anak itu.   "Lho,&#...Dongeng PasosoreBaluwengCeriaSelasa, 17 Maret 2020BERETEK ngagolér. Ngahening. Neuteup palupuh nu dihias ramat lancah. Pipikiran kumalayang. Lulumpatan teu daék leumpang. Panon museur kana sora-sora nu patingger...HeHeHe...Cincin PermataCeriaSenin, 16 Maret 2020KISUTA.com - Nasrudin punya teman akrab, seorang saudagar yang sering bepergian jauh. Suatu kali temannya itu akan bepergian jauh, dan sebelumnya ia menemui Nasrudin untuk men...FikminLayon-layonCeriaMinggu, 15 Maret 2020KOROSAK! Gebeg! Jajantung ratug. Lalaunan nguniang. Panon ngulincer, niténan kaayaan. Simpé. Ukur aya hiur angin. Leuleuy, ngendagkeun dangdaunan. Paneuteup muse...HeHeHe...Untung Saja Aku LewatCeriaMinggu, 15 Maret 2020KISUTA.com - Ketika sedang berjalan-jalan, Nasruddin melewati sebuah sumur yang membuatnya ingin melongok ke dalamnya. Ketika itu hari mulai malam. Waktu Nasruddin menatap air...FikminNgimplengCeriaSabtu, 14 Maret 2020SUKUNA geus teu kuat napak. Rumanggieung. Sirahna dibengker, majar puyeng. Dicabak leungeunna, panas. Dug deui bari ngimpleng. Pangajak barudak teu ditolih. Horéam dira...HeHeHe...Mulut BerapiCeriaSabtu, 14 Maret 2020KISUTA.com - Nasruddin datang ke sebuah penginapan, dan ia disambut pemilik penginapan dengan sikap yang dibuat-buat. "Kalau perlu apa-apa tinggal bilang saja," katany...Dongeng PasosoreSaangkot jeung TérorisCeriaSabtu, 14 Maret 2020SEBEL! Sebel kabina-bina, mani asa parat kana elak-elakan. Sabenerna mah keuheul kétang, naha bet aya kénéh mangkeluk kawas kitu. Ngan dipikir ka peutingn...FikminHujanCeriaJumat, 13 Maret 2020HUJAN émprak dina kenténg. Tingkocéak muru talang. Ngagalantang dina pancuran. Maloncor tina sela-sela hateup. Luncat kana kaca jandéla. Maruntang....Dongeng PasosoreHidirCeriaJumat, 13 Maret 2020KEUR wirid, réngsé tahajud, aya nu keketrok. Nyampak aki-aki kundang iteuk na lawang panto. Séréngéhna ningtrimkeun ati. Ras ka dongé...HeHeHe...Hubungan Suami IstriCeriaJumat, 13 Maret 2020KISUTA.com - Nasrudin dan istrinya bertengkar sengit. Saking jengkelnya, si istri kabur ke rumah tetangga. Pada waktu itu kebetulan si tetangga sedang mempunyai hajat perkawin...FikminLayonCeriaKamis, 12 Maret 2020KARMA. Angger nyegruk. Pageuh ngarangkul layon indungna. Kenténg molongo. Suhunan ngaharelob. Bilik bolongor. Sarta salambar haté nu tobros. Jadi isarah lawas sa...