Senin, 18 Januari 2021
Ceria
Sastra & Humor
FikminBagéaCeriaMinggu, 30 Juli 2017RANDEG, ngareureuhan. Nungguan balébat liwat. Poé ka dualas. Gasik dina waktuna, ingkah ti guha nu kari ramat lancah. Nurugtug ka lampingkeun. Nyorang tarahalna ...Dongeng PasosoreBada IsaCeriaJumat, 28 Juli 2017IMAM geus medal sila. Gigireun geus tingkoléséd. Kari kuring jeung wiridna. Tingkecewis tukangeun.“Tara-tara mandeurikeun.”“Nuju aya masalah ru...FikminCika-cikaCeriaJumat, 28 Juli 2017“ULAH salempang, Lin,” ceuk Dinar. “Aya uing,” bari nepak dadana. Sok kaubaran ari Dinar geus nyarita kitu téh. Kalimah nu ngamalirkeun sumanget...Dongeng PasosorePanglingCeriaRabu, 26 Juli 2017DINA hiji mangsa, aya ibu-ibu anu rék nyanghareupan méja operasi alatan panyakit tumor. Basa keur nungguan asup ka ruang operasi, dina blankar manéhna ras...FikminNgarajahCeriaRabu, 26 Juli 2017NGARÉNGHAP dina lolongkrang wanci. Rupek. Hésé engapan. Ditalikung liwung. Saban wayah. Ngemitan kapeurih. Wanci sareupna. Manéhna ngarayap muru im...Dongeng PasosoreWiwirang Sakolong RanjangCeriaSenin, 24 Juli 2017GOLÉDAG. Luhur ranjang nyawang lamunan. Bruh-bréh, ngaririwaan. Manéhna kumalangkang. Manusa ajag nu luas ninggalkeun kuring sanggeus ngaregot kareueut as...FikminPopotonganCeriaSenin, 24 Juli 2017“HAMPURA Neulis, Kang...” manéh ngalieus. Nyumputkeun teuteup beueus. Basa nu nyaraksian réang nyebut sah. Sabéngbatan. Manéh nirukkeun...FikminMuru ka GustiCeriaMinggu, 23 Juli 2017SORA adan magrib ngalanglaung, melas-melis. Bet kakaraeun nyeuit kana ati. Rumasa geus heubeul jauh ti masigit. Teu ari balas asruk-asrukan dina rembetna areuy kahirupan nu le...Dongeng PasosoreParawan DeuiCeriaKamis, 20 Juli 2017\"NINI, duriat Aki ka Nini moal laas-laas nepi ka rup ku padung gé. Saprak Nini remen nginum jajamu 'Sari Rapet' unggal isuk, Nini bet kawas parawan deui.. Rape...FikminWaktuCeriaSabtu, 15 Juli 2017LEUMPANGNA antaré ngawirahma. Teu kapangaruhan ku nu tingbelesat lumpat patarik-tarik di taman jagat raya. Gugon tuhon. Sapoé sapeuting opat likur, saminggu cuku...FikminHijabCeriaJumat, 14 Juli 2017DI jero tajug. Di lebah parapatan. Nu berjama'ah magrib karék réngsé. Nu séjén geus baralik. Nyésa Kuring reujeung imam.\"Abah......Dongeng PasosoreJam KidalCeriaKamis, 13 Juli 2017“AKI, Nini...ka darieu. Ujang rék ngadongéng!”“Asik...!” ceuk aki-aki jeung nini-nini nu keur arulin di buruan.Ujang nyampak diuk dina ko...Dongeng PasosoreLega TarangCeriaRabu, 12 Juli 2017GEUS sabulan lewih, Mang Odon ngangluh. Mikiran buuk nu terus murudul. Mimiti ti hareup. Lebah embun-embunan. Maju ka tengah. Ari ngeunteung sok ngagurilap. Sérab. Kala...HaHaHa...250 CiumanCeriaSenin, 10 Juli 2017KISUTA.com - Sueb yang kerja di luar kota kirim SMS ke Icih istrinya: \"Nyi, seperti bulan bulan sebelumnya, maafkan bulan ini juga Akang gak bisa kirim uang. Akang hanya bisa...FikminKasimaCeriaSenin, 10 Juli 2017DI mana lawang kaluarna? Paduduaan. Ditingker undakan batu. Lumukut. Nu boa mangratus taun umurna. Bati liwung. Sanajan purnama caang maturan néangan jalan. Kalah k&eac...Dongeng PasosoreBasa Mang Aja RagragCeriaMinggu, 9 Juli 2017MAKSAKEUN mudik téh lain hayang-hayang teuing pamér. Lain pédah hayang ningalikeun motor anyar. Daék medu lain kitu. Ngan hayang panggih wé ...FikminKoin HajiCeriaSabtu, 8 Juli 2017CRING..! Duit récéh sarébu rupia wedalan anyar ngaborélak. Niat kukumpul keur munggah haji. Méméh sup kana liang, diusapan bari maca ...Dongeng PasosoreLalakon MudikCeriaMinggu, 2 Juli 2017KENALAN jeung manéhna téh waktu motor kuring nubruk bémpér mobilna. \"Ati-ati atuh, Kang!\" ceuk manéhna. \"Waduh, punten teu kahaja,\" walo...HaHaHa...Untung Gak Pake Celana DalamCeriaMinggu, 2 Juli 2017KISUTA.com - Pulang dari kota, Icih cerita ke Sueb. \"Kang tadi di angkot ada cowok ABG yang duduk di depan Nyai ngeliatin terus ke Nyai lho..,\" kata Icih. Liat dandanan Ic...FikminSetasionCeriaMinggu, 2 Juli 2017LAWAS temen manéhna nganti. Luhur bangku beton tempat saniskara panunggon. Di setasion pangreureuhan renung jeung mugurna lalakon. Balok jeung erél manjang. Lir ...